Majątek zużyty

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – WAT.2613.1.2018r.4466W

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – WAT.2613.1.2018r.4431W

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – WAT.2613.4.2018r.4279W

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – WAT.2613.4.2018r.4242W

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – WAT.2613.2.2018r.4121W

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – WAT.2613.1.2018r.3727W

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – WAT.2613.1.2018r.3483K

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – WAT.2613.1.2018r.2826W

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – LISTOPAD 2017

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – PAŹDZIERNIK 2016