Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

Kierownictwo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4, e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

tel.: 61 827 05 00, fax 61 827 05 22

Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu    
1. Waldemar Kołaski Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 61 827 05 20
2. Małgorzata Koziarska Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 61 827 05 20
3. Anna Kamińska Naczelnik Wydziału Inspekcji 61 827 05 70
4. Małgorzata Maik – Gabriel Naczelnik Wydziału Prawnego 61 827 05 09
5. Zofia Lamentowicz Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów – Główny Księgowy 61 827 05 30
6. Ewa Makowska Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego 61 827 05 12
7. Urszula Karpińska Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia 61 827 05 35
8. Hubert Kozeński Naczelnik Wydziału Informatycznego 61 827 05 39
9. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw
Przeciwpożarowych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
61 827 05 17
10. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony
Informacji Niejawnych i spraw Obronnych
61 827 05 17
11. Bogumiła Nawrocka Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw
Archiwum Zakładowego
61 827 05 93
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz, e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl, fax 62 766 33 29
1. Jakub Kaczmarek Kierownik Delegatury w Kaliszu 62 764 63 30
2. Krzysztof Sibrecht Kierownik Działu Inspekcji 62 764 63 30
3. Mirosław Karolak Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw
Systemu Zarządzania
62 764 63 30
Delegatura w Koninie
ul. St.K. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin, e-mail:konin@poznan.wios.gov.pl, fax:63 240 29 50
1. Andrzej Sparażyński Kierownik Delegatury w Koninie 63 240 29 41
2. Mateusz Kolibabka Kierownik Działu Inspekcji 63 240 29 52
Delegatura w Lesznie
ul. 17 stycznia 4, 64-100 Leszno, e-mail:leszno@poznan.wios.gov.pl, fax:65 529 48 41
1. Mirosław Żółtański Kierownik Delegatury w Lesznie 65 529 58 56
2. Danuta Binkowska Kierownik Działu Inspekcji 65 529 58 56
Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła, e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl, fax:67 212 72 35
1. Marek Duraj Kierownik Delegatury w Pile 67 212 23 12
2. Leszek Wesołowski Kierownik Działu Inspekcji 67 212 23 12

 

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Jakub Kaczmarek
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 28 września 2020
Stronę odwiedziło 36 223 osób
Skip to content