Kierownictwo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4, e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

tel.: 61 827 05 00, fax 61 827 05 22

Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu    
1. Waldemar Kołaski Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 61 827 05 20
2. Małgorzata Koziarska Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 61 827 05 20
3. Zofia Lamentowicz Naczelnik Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych
– Główny Księgowy
61 827 05 30
4. Anna Kamińska Naczelnik Wydziału Inspekcji 61 827 05 70
5. Maria Pułyk Naczelnik Wydział Monitoringu Środowiska 61 827 05 03
6. Beata Kudzia-Pawlaczyk Kierownik Laboratorium 61 827 05 43
7. Krystyna Zaborowska-Czaja Kierownik Pracowni (LM) 61 827 05 49
8. Karol Pietruczuk Kierownik Pracowni (LB) 61 827 05 60
9. Krzysztof Ratajczak Kierownik Pracowni (LF) 61 827 05 44
10. Ewa Makowska Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Technicznego
61 827 05 12
11. Urszula Karpińska Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia 61 827 05 35
12. Hubert Kozeński Naczelnik Wydziału Informatycznego 61 827 05 39
13. Filip Ratajczak Samodzielne Stanowisko
ds. Archiwum Zakładowego
61 827 05 94
14. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko
ds. Przeciwpożarowych oraz BHP
61 827 05 17
15. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
i spraw Obronnych
61 827 05 17
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz, e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl, fax 62 766 33 29
1. Jakub Kaczmarek Kierownik Delegatury w Kaliszu 62 764 63 30
2. Krzysztof Sibrecht Kierownik Działu Inspekcji 62 764 63 30
3. Izabela Klimaszewska Kierownik Pracowni (LK) 62 764 63 30
4. Izabela Świątczak Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
62 764 63 30
5. Mirosław Karolak Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika
ds. Systemu Zarządzania Jakością
62 764 63 30
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Koninie
ul. St.K. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin, e-mail:konin@poznan.wios.gov.pl, fax:63 240 29 50
1. Andrzej Sparażyński Kierownik Delegatury w Koninie 63 240 29 41
2. Mateusz Kolibabka Kierownik Działu Inspekcji 63 240 29 52
3. Jerzy Witkowski Kierownik Pracowni (LO) 63 240 29 71
4. Małgorzata Jamrozik Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
63 240 29 40
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie
ul. 17 stycznia 4, 64-100 Leszno, e-mail:leszno@poznan.wios.gov.pl, fax:65 529 48 41
1. Mirosław Żółtański Kierownik Delegatury w Lesznie 65 529 58 56
2. Danuta Binkowska Kierownik Działu Inspekcji 65 529 58 56
3. Krzysztof Całujek Kierownik Pracowni (LL) 65 529 58 56
4. Agnieszka Staniszewska Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
65 529 58 56
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła, e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl, fax:67 212 72 35
1. Marek Duraj Kierownik Delegatury w Pile 67 212 23 12
2. Leszek Wesołowski Kierownik Działu Inspekcji 67 212 23 12
3. Marzena Kowalczewska Kierownik Pracowni (LP) 67 212 23 12
4. Halina Kasperek Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
67 212 23 12

 

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Jakub Kaczmarek
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 4 września 2018
Stronę odwiedziło 27 615 osób