Kierownictwo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4, e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl


tel.: 61-827-05-00, fax 61 827 05 22
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu
Lp. Imię
i Nazwisko
Stanowisko nr telefonu
1. Zdzisław W. Krajewski Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 61-827-05-20, 601-99-14-97 605-18-80-00
2. Hanna Kończal Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 61-827-05-20, 605 188 017
3. Zofia Lamentowicz Naczelnik Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pienięznych
– Główny Księgowy
61-827-05-30
4. Małgorzata Koziarska Naczelnik Wydziału Inspekcji 61-827-05-70, 605 188 005
5. Maria Pułyk Naczelnik Wydział Monitoringu Środowiska 61-827-05-03, 605 188 002
6. Waldemar Kołaski Kierownik Laboratorium 61-827-05-41, 605 188 004
7. Beata Kudzia Kierownik ds. Jakości 61-827-05-43
8. Krystyna Zaborowska-Czaja Kierownik Pracowni (LM) 61-827-05-49, 605 188 051
9. Karol Pietruczuk Kierownik Pracowni (LB) 61-827-05-60
10. Krzysztof Ratajczak Kierownik Pracowni (LF) 61-827-05-44, 605 188 010
11. Ewa Makowska Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Technicznego
61-827-05-12, 605 188 013
12. Urszula Karpińska Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia 61 827 05 35, 605 188 057
13. Hubert Kozeński Starszy Informatyk
w Wydziale Informatycznym
61-827-05-39
14. Paweł Knasiecki Samodzielne Stanowisko
ds. Archiwum Zakładowego
61-827-05-11
15. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko
ds. Przeciwpożarowych oraz BHP
61-827-05-17
16. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
i spraw Obronnych
61-827-05-17
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz, e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl, fax 62-766-33-29
1. Jakub Kaczmarek Kierownik Delegatury w Kaliszu 62-764-63-30, 605 188 025
2. Krzysztof Sibrecht Kierownik Działu Inspekcji 62-764-63-30
3. Józef Jajtner Kierownik Pracowni (LK) 62-764-63-30
4. Aleksandra Mencel Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
62-764-63-30
5. Mirosław Karolak Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika
ds. Systemu Zarządzania Jakością
62-764-63-30
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Koninie
ul. St.K. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin, e-mail:konin@poznan.wios.gov.pl, fax:63-240-29-50
1. Andrzej Sparażyński Kierownik Delegatury w Koninie 63-240-29-41, 605 188 045
2. Mateusz Kolibabka Kierownik Działu Inspekcji 63-240-29-52
3. Jerzy Witkowski Kierownik Pracowni (LO) 63-240-29-71
4. Małgorzata Jamrozik Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
63-240-29-40
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie
ul. 17 stycznia 4, 64-100 Leszno, e-mail:leszno@poznan.wios.gov.pl, fax:65-529-48-41
1. Jacek Matuszewski Kierownik Delegatury w Lesznie 65-529-58-56, 605 188 021
2. Danuta Binkowska Kierownik Działu Inspekcji 65-529-58-56
3. Krzysztof Całujek Kierownik Pracowni (LL) 65-529-58-56
4. Agnieszka Staniszewska Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
65-529-58-56
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła, e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl, fax:67-212-72-35
1. Marek Duraj Kierownik Delegatury w Pile 67-212-23-12, 605 188 032
2. Leszek Wesołowski Kierownik Działu Inspekcji 67-212-23-12
3. Marzena Kowalczewska Kierownik Pracowni (LP) 67-212-23-12
4. Halina Kasperek Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
67-212-23-12

 

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Rafał Kupski
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 31 stycznia 2017
Stronę odwiedziło 17 105 osób