Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

Kontrole przeprowadzane przez WIOŚ

Dokumentacja z kontroli prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu umieszczana jest w Informatycznym Systemie Wspomagania Kontroli wprowadzanym na terenie całego kraju i koordynowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W systemie umieszczane są wszystkie informacje dotyczące kontroli oraz działania pokontrolne. Informacje z kontroli zawierają dane osobowe lub zastrzeżone, takie jak dane kontrolowanych osób fizycznych oraz dane technologiczno-handlowe z kontroli przedsiębiorców, będące tajemnicą przedsiębiorcy.

W związku z powyższym informacje o kontrolach mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu lub jego Delegaturach.

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Hubert Kozenski
Data utworzenia: 27 listopada 2012 Data aktualizacji: 28 listopada 2012
Stronę odwiedziło 3 846 osób
Skip to content