Informujemy, że 4 maja 2018 r. został ustalony dniem wolnym

dla pracowników urzędów administracji rządowej

w związku z powyższym w tym dniu Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz jego Delegatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

będą nieczynne.

W zamian urząd będzie czynny w sobotę 19 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r., Zarządzenie nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r.

______________________________________________________________________________

Kontrole 2008

Lp.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

1.

25.04.-20.06.2008

Najwyższa Izba Kontroli

Działania WIOŚ w zakresie recyklingu zużytego sprzętu technicznego w latach 2006-2008 (31 marzec).

2.

21-22.08.2008

03, 26.09.2008

Państwowa Inspekcja Pracy

Przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz wybrane zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy.

3.

30.09.-25.11.2008

Najwyższa Izba Kontroli

Funkcjonowanie Państwowego Monitoringu Środowiska („PMŚ”) w latach 2006-2008 (do 30 czerwca).

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Jakub Kaczmarek
Data utworzenia: 19 listopada 2012 Data aktualizacji: 12 kwietnia 2013
Stronę odwiedziło 1 806 osób