Informujemy, że 4 maja 2018 r. został ustalony dniem wolnym

dla pracowników urzędów administracji rządowej

w związku z powyższym w tym dniu Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz jego Delegatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

będą nieczynne.

W zamian urząd będzie czynny w sobotę 19 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r., Zarządzenie nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r.

______________________________________________________________________________

Kontrole 2009

Lp.

          Data

Instytucja kontrolująca

                  Zakres kontroli

1.

21.05-04.06.2009

Najwyższa Izba Kontroli

Gromadzenie i podział środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz gospodarowanie środkami powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2007-2008

2.

29.05-26.08.2009

Najwyższa Izba Kontroli

Zapobieganie poważnym awariom zagrażającym środowisku w latach 2006-2009

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Jakub Kaczmarek
Data utworzenia: 19 listopada 2012 Data aktualizacji: 12 kwietnia 2013
Stronę odwiedziło 1 759 osób