Kontrole 2018

L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

14.11.2017 r. – 22.01.2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych.

2.

31.10.2017 r. – 15.02.2018 r.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Ocena działań kontrolnych podejmowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu przeciwdziałania naruszaniu przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w gminie Krzywiń.
Brak wszczęcia do dnia 23 marca 2017 r. przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska postępowań administracyjnych w sprawie wymierzania kar pieniężnych za działanie podmiotów trzecich na szkodę środowiska w przypadku 149 kontroli zakończonych w latach 2014-2017 – do dnia 28 lutego 2017 r. pomimo, że od dnia podpisania protokołów upłynęło od 1 dnia do ponad 3 lat.

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.

Autor: Jakub Kaczmarek Wprowadzający: Jakub Kaczmarek
Data utworzenia: 1 lutego 2018 Data aktualizacji: 16 lutego 2018
Stronę odwiedziło 401 osób