Majątek WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu jest jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Majątek WIOŚ

Środki trwałe

Wartość brutto

    Grunty

            1.135.304,95

1. Budynki i lokale

11.742.037,13

2. Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

885.025,21

3. Kotły i Maszyny Energetyczne

127.714,93

4. Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania

3.150.548,76

5. Specjalistyczne Maszyny, Urządzenia i Aparaty

303.963.07

6. Urządzenia Techniczne

341.428,80

7. Środki Transportu

5.941.223,18

8.Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie

39.798.861,71

 

Wartości Niematerialne i Prawne

1.198.181,59

Pozostałe Środki Trwałe

3.051.751,78

Wartość  majątku

67.676.041,11

 

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Ewa Makowska
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 7 kwietnia 2017
Stronę odwiedziło 2 762 osób