Informujemy, że 4 maja 2018 r. został ustalony dniem wolnym

dla pracowników urzędów administracji rządowej

w związku z powyższym w tym dniu Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz jego Delegatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

będą nieczynne.

W zamian urząd będzie czynny w sobotę 19 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r., Zarządzenie nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r.

______________________________________________________________________________

Majątek WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu jest jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Majątek WIOŚ

Środki trwałe

Wartość brutto

    Grunty

1.135.304,95

1. Budynki i lokale

14.129.154,53

2. Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

885.025,21

3. Kotły i Maszyny Energetyczne

134.326,18

4. Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania

3.441.790,78

5. Specjalistyczne Maszyny, Urządzenia i Aparaty

303.963.07

6. Urządzenia Techniczne

341.428,80

7. Środki Transportu

6.132.006,93

8.Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie

41.888.429,62

 

Wartości Niematerialne i Prawne

1.204.846,84

Pozostałe Środki Trwałe

3.174.086,16

Wartość  majątku

72.770.363,07

Stan na dzień 31.12.2017 r.

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Ewa Makowska
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 2 lutego 2018
Stronę odwiedziło 3 073 osób