Majątek WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu jest jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Majątek WIOŚ

Środki trwałe

Wartość brutto

    Grunty

1.135.304,95

1. Budynki i lokale

14.129.154,53

2. Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

885.025,21

3. Kotły i Maszyny Energetyczne

139.526,32

4. Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania

3.118.991,48

5. Specjalistyczne Maszyny, Urządzenia i Aparaty

286.212,50

6. Urządzenia Techniczne

277.358,24

7. Środki Transportu

6.001.821,37

8.Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie

39.881.178,44

 

Wartości Niematerialne i Prawne

1.004.631,45

Pozostałe Środki Trwałe

3.469.193,72

Wartość  majątku

70.328.398,21

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Urszula Karpińska
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 9 maja 2019
Stronę odwiedziło 3 656 osób
Skip to content