Majątek zbędny

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego i zbędnych prawach na dobrach niematerialnych.

Zgodnie z § 2 pkt 1 powyższego rozporządzenia przez zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)      nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)     nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub

c)      nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa lub dostosowanie byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

Zgodnie z § 2 pkt 2 powyższego rozporządzenia przez zbędne prawa na dobrach niematerialnych należy rozumieć składniki majątku, które:

a)      nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)     nie nadają się do wykorzystania na sprzęcie używanym w jednostce, a ich dostosowanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Ewa Makowska
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 23 lipca 2018
Stronę odwiedziło 5 091 osób
Skip to content