Majątek zużyty

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 3 powyższego rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego:

a)      posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, lub

b)     zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)      które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)     które są technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony;

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WAT.2613.1.2018r.4466W   

Składniki majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii majątku zużytego

WIOS – Delegatura w Lesznie   załącznik nr 1   
Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 2   
Wniosek o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 3   

 

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WAT.2613.5.2018r.4736W   

Składniki majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii majątku zużytego

WIOS – delegatura w Pile   załącznik nr 1   
Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 2   
Wniosek o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 3   

PRZETARG NA SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE
DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO

Lp.
Ogłoszenie
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
01
1. Formularz ofertowy
2. Opinia rzeczoznawcy
3. Wzór umowy

28.09.2018
godz. 12.45

02
1. Formularz ofertowy
2. Opinia rzeczoznawcy
3. Wzór umowy

18.10.2018
godz. 13.45

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Ewa Makowska
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 11 października 2018
Stronę odwiedziło 4 283 osób