Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

Praca

*Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-COV-2 oraz zaleceniami służb sanitarnych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, nabory na wolne stanowiska pracy zostały wstrzymane.Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymagania formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.*

*Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.*

Aktualne i archiwalne oferty pracy

Lp. Szczegóły oferty pracy Lista osób zaproszonych na rozmowę Wynik naboru Termin składania dokumentów
264. Stanowisko specjalisty – Samodzielne Stanowisko Pracy ds Administracyjno-Technicznych w delegaturze w Pile
(nabór wstrzymany)
28.02.2020
263. Stanowisko specjalisty – Samodzielne Stanowisko Pracy ds Administracyjno-Technicznych w delegaturze w Kaliszu
(nabór wstrzymany)
28.02.2020
262. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile
(nabór wstrzymany)
02.03.2020
261. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 18.11.2019
260. Stanowisko radcy prawnego w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 04.10.2019
259. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 30.09.2019
258. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 25.09.2019
257. Stanowisko specjalisty – Samodzielne Stanowsiko Pracy ds Administracyjno-Technicznych w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 16.09.2019
256. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 16.09.2019
255. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 14.08.2019
254. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 10.07.2019
253. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 17.06.2019
252. Stanowisko specjalisty – Samodzielne Stanowisko Pracy ds Administracyjno-Technicznych w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 04.06.2019
251. Stanowisko radcy prawnego w Wydziale Prawnym


wynik naboru 03.06.2019
250. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 03.06.2019
249. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 27.05.2019
248. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 24.05.2019
247. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu i Finansów


wynik naboru 15.04.2019
246. Stanowisko specjalisty do spraw naliczania wynagrodzeń w Wydziale Budżetu i Finansów


wynik naboru 08.04.2019
245. Stanowisko radcy prawnego w Wydziale Prawnym


wynik naboru 03.04.2019
244. Stanowisko radcy prawnego w Wydziale Prawnym


wynik naboru 01.04.2019
243. Stanowisko specjalisty do spraw naliczania wynagrodzeń w Wydziale Budżetu i Finansów


wynik naboru 25.03.2019
242. Stanowisko referenta prawnego w Wydziale Prawnym


wynik naboru 19.03.2019
241. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 18.03.2019
240. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 18.03.2019
239. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 18.03.2019
238. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 18.03.2019
237. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 18.03.2019
236. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 19.02.2019
235. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 19.02.2019
234. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 19.02.2019
233. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 19.02.2019
232. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 19.02.2019
231. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych


wynik naboru 04.02.2019
230. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 16.11.2018
229. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej w Delegaturze w Pile


wynik naboru 02.10.2018
228. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 10.09.2018
227. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 10.09.2018
226. Stanowisko laboranta w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych (LF) – stanowisko poza korpusem służby cywilnej


wynik naboru 07.09.2018
225. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 27.07.2018
224. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile


wynik naboru 11.07.2018
223. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska


wynik naboru 13.07.2018
222. Stanowisko starszy księgowy w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych


wynik naboru 11.06.2018
221. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile


wynik naboru 04.06.2018
220. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 08.05.2018
219. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 30.04.2018
218. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska


wynik naboru 10.05.2018
217. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 27.04.2018
216. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych


wynik naboru 23.04.2018
215. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 03.04.2018
214. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 27.03.2018
213. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska


wynik naboru 03.04.2018
212. Stanowisko starszego specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych


wynik naboru 03.04.2018
211. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych


wynik naboru 21.03.2018
210. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 09.03.2018
209. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 07.03.2018
208. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 07.03.2018
207. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 06.03.2018
206. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska


wynik naboru 05.03.2018
205. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile


wynik naboru 02.03.2018
204. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 22.02.2018
203. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile


wynik naboru 10.02.2018
202. Stanowisko laboranta w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych (LF) – stanowisko poza korpusem służby cywilnej


wynik naboru 26.01.2018
201. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych


wynik naboru 12.01.2018
200. Stanowisko specjalisty do spraw: archiwum zakładowego


wynik naboru 08.01.2018
199. Stanowisko specjalisty do spraw: monitoringu wód w Wydziale Monitoringu Środowiska


wynik naboru 12.01.2018
198. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji

wynik naboru 28.11.2017
197. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji

wynik naboru 27.11.2017
196. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Kaliszu

wynik naboru 06.11.2017
195. Stanowisko specjalisty w dziale w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu

wynik naboru 31.10.2017
194. Stanowisko głównego specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych w Delegaturze w Pile

wynik naboru 10.10.2017
193. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska

wynik naboru 10.10.2017
192. Stanowisko głównego specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 30.09.2017
191. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile

wynik naboru 29.09.2017
190. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych w Delegaturze w Pile

wynik naboru 25.09.2017
189. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji

wynik naboru 25.08.2017
188. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji

wynik naboru 25.08.2017
187. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie

wynik naboru 07.07.2017
186. Stanowisko laboranta w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych (LF) – stanowisko poza korpusem służby cywilnej

wynik naboru 23.06.2017
185. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji

wynik naboru 13.06.2017
184. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile

wynik naboru 04.05.2017
183. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 19.04.2017
182. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 19.04.2017
181. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

wynik naboru 19.04.2017
180. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu

wynik naboru 10.04.2017
179. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 17.03.2017
178. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – Pracownia analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych

wynik naboru 13.02.2017
177. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska

wynik naboru 13.02.2017
176. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych

wynik naboru 13.02.2017
175. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

wynik naboru 13.02.2017
174. Stanowisko specjalisty do spraw organizacyjnych w Wydziale Administracyjno-Technicznym

wynik naboru 28.11.2016
173. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie

wynik naboru 27.11.2016
172. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

wynik naboru 27.11.2016
171. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile

wynik naboru 07.11.2016
170. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, Pracownia Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych

wynik naboru 21.10.2016
169. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie

wynik naboru 22.09.2016
168. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile

wynik naboru 25.07.2016
167. Stanowisko głównego specjalisty do spraw jakości w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu

wynik naboru 29.07.2016
166. Stanowisko starszego specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile

wynik naboru 20.07.2016
165. Stanowisko głównego specjalisty do spraw jakości w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

wynik naboru 20.06.2016
164. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska

wynik naboru 31.05.2016
163. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w Pracowni Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych w Delegaturze w Pile

wynik naboru 24.05.2016
162. Stanowisko specjalisty w Wydziale Kadr i Szkolenia

wynik naboru 16.04.2016
161. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska w Poznaniu

wynik naboru 20.04.2016
160. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 08.03.2016
159. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych

wynik naboru 23.02.2016
158. Stanowisko Starszego księgowego w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

wynik naboru 13.02.2016
157. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska w Poznaniu

wynik naboru 19.12.2015
156. Stanowisko specjalisty w Laboratorium
Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych
i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz
obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Koninie.

wynik naboru 28.08.2015
155. Stanowisko specjalisty w Laboratorium w Delegaturze WIOŚ w Pile

wynik naboru 03.08.2015
154. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 14.06.2015
153. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 09.06.2015
152. Stanowisko specjalisty w Laboratorium w Delegaturze WIOŚ w Pile

wynik naboru 21.04.2015
151. Stanowisko specjalisty w Laboratorium WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 10.04.2015
150. Stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Wydziale Administracyjno-Technicznym

wynik naboru 03.04.2015
149. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 27.03.2015
148. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 22.03.2015
147. Stanowisko specjalisty w Wydziale Administracyjno-Technicznym w Poznaniu

wynik naboru 22.02.2015
146. Stanowisko specjalisty w Laboratorium WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 27.02.2015
145. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Koninie

wynik naboru 18.02.2015
144. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu

wynik naboru 28.11.2014
143. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych w Poznaniu

wynik naboru 20.10.2014
142. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych w Poznaniu

wynik naboru 19.09.2014
141. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji WIOS w Poznaniu Delegatura w Lesznie

wynik naboru 14.09.2014
140. Stanowisko specjalisty w Wydziale Kadr i Szkolenia lista osób spełniających wymagania wynik naboru 23-07-2014
139. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 02-07-2014
138. Stanowisko specjalisty w Pracowni Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych w Delegaturze WIOŚ w Koninie

wynik naboru 16-06-2014
137. Stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych lista osób spełnających wymagania wynik naboru 25-06-2014
136. Stanowisko naczelnika w wydziale kadr i szkolenia w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 23-06-2014
135. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 09-06-2014
134. Stanowisko specjalisty w Wydziale Administracyjno-Technicznym w Poznaniu

wynik naboru 31-01-2014
133. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 12-11-2013
132. Stanowisko specjalisty w Pracowni Analiz Manualnych i Instrumentalnych Laboratorium WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 14-10-2013
131. Stanowisko specjalisty w Pracowni Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych w Delegaturze WIOŚ w Pile

wynik naboru 14-10-2013
130. Stanowisko specjalisty w wydziale budżetu finansow i egzekucji należnosci pieniężnych

wynik naboru 17-09-2013
129. Stanowisko specjalisty w Pracowni Analiz Manualnych i Instrumentalnych, Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Powietrza w Delegaturze WIOŚ w Pile

wynik naboru 26-08-2013
128. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Koninie

wynik naboru 15-07-2013
127. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska w Delegaturze WIOŚ w Koninie

wynik naboru 28-01-2013
126. Samodzielne Stanowisko do spraw Administracyjno-Technicznych w Delegaturze WIOŚ w Koninie

wynik naboru 21-01-2013
125. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Pile

wynik naboru 21-01-2013
124. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Pile

wynik naboru 10-12-2012
123. Stanowisko specjalisty w Pracowni Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych w Delegaturze WIOŚ w Koninie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 05-11-2012
122. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 29-10-2012
121. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Koninie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 06-08-2012
120. Stanowisko specjalisty w Wydziale Kadr i Szkolenia WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 19-07-2012
119. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 04-07-2012
118. Samodzielne Stanowisko do spraw Administracyjno-Technicznych w Delegaturze WIOŚ w Koninie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 15-06-2012
117. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 24-04-2012
116. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Poznaniu lista osób ———————–spełniających wymagania wynik naboru 06-03-2012
115. Stanowisko naczelnika w Wydziale Kadr i Szkolenia WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 24-02-2012
114. Stanowisko informatyka w Wydziale Informatycznym WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 14-02-2012
113. Stanowisko radcy prawnego w Delegaturze WIOŚ w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 30-01-2012
112. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Koninie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 16-12-2011
111. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 14-11-2011
110. Stanowisko głownego specjalisty w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 07-11-2011
109. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 21-10-2011
108. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Koninie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 25-10-2011
107. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Koninie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 27-06-2011
106. Stanowisko specjalisty w Laboratorium w Delegaturze WIOŚ w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 22-06-2011
105. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 09-05-2011
104. Stanowisko specjalisty w Laboratorium WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 31-03-2011
103. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 26-01-2011
102. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 24-01-2011
101. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 18-01-2011
100. Stanowisko specjalisty w Laboratorium WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 12-01-2011
99. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 17-01-2011
98. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania nabór anulowany 13-12-2010
97. Stanowisko specjalisty w Pracowni Hydrobiologicznej w Delegaturze WIOŚ w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 11-12-2010
96. Stanowisko radcy prawnego w Delegaturze WIOŚ w Koninie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 21-11-2010
95. Stanowisko radcy prawnego w Delegaturze WIOŚ w Lesznie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 21-11-2010
94. Stanowisko radcy prawnego w Delegaturze WIOŚ w Kaliszu   nabór anulowany 21-11-2010
93. Stanowisko informatyka w Delegaturze WIOŚ w Kaliszu, Lesznie, Koninie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 21-11-2010
92. Stanowisko informatyka w Delegaturze WIOŚ w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 21-11-2010
91. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 09-10-2010
90. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Lesznie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 27/09/2010
89. Stanowisko specjalisty w Pracowni Pomiarów Terenowych WIOŚ w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 27/08/2010
88. Stanowisko specjalisty w Pracowni Analiz Fizyczno-Chemicznych WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 12/07/2010
87. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 14/04/2010
86. Stanowisko specjalisty w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze WIOŚ w Lesznie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 16/03/2010
85. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 16/03/2010
84. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 08/02/2010
83. Stanowisko specjalisty w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 31/12/2009
82. Stanowisko specjalisty w Pracowni Hydrobiologicznej w Delegaturze WIOŚ w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 31/12/2009
81. Stanowisko specjalisty w Pracowni Hydrobiologicznej w Delegaturze WIOŚ w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 31/12/2009
80. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 08/12/2009
79. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Kaliszu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 08/12/2009
78. Stanowisko specjalisty w Laboratorium w Delegaturze WIOŚ w Lesznie lista osób spełniających wymagania wynik naboru 16/11/2009
77. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska lista osób spełniających wymagania wynik naboru 28/09/2009
76. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji do Powietrza w WIOŚ Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 19/08/2009
75. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji do Hałasu w WIOŚ Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 19/08/2009
74. Stanowisko Specjalisty w Pracowni Pomiarów Terenowych w Delegaturze w Pile lista osób spełniających wymagania wynik naboru 17/08/2009
73. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych w WIOŚ w Poznaniu lista osób spełniających wymagania wynik naboru 10/08/2009
72. Stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu   nabór anulowany 17/08/2009
71. Stanowisko specjalisty w Pracowni Pomiarów Terenowych w Laboratoium w Pile lista osób spełniających wymagania bez wyboru kandydata 27/07/2009
70. Stanowisko referenta prawno-administracyjnego w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym w WIOŚ w Poznaniu lista osób wynik naboru 07/07/2009
69. Stanowisko specjalisty w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym w WIOŚ w Poznaniu lista osób wynik naboru 07/07/2009
68. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji lista osób wynik naboru 08/06/2009
67. Stanowisko specjalisty w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze WIOŚ w Lesznie lista osób Wynik naboru 25/05/2009
66. Stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych (stanowisko samodzielne) —- —- 04/05/2009
65. Stanowisko specjalisty w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym wynik naboru —- 11/04/2009
64. Stanowisko w Pracowni Hydrobiologicznej – umowa na zastępstwo do 05.06.2009 r. lista osób —- 30/03/2009
63. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska – umowa na zastępstwo w okresie od 1.04-30.10.2009 r. lista osób —- 06/03/2009
62. Stanowisko specjalisty w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym lista osób —- 02/02/2009
61. Stanowisko specjalisty w Pracowni Badań Powietrza w Laboratorium lista osób —- 26/01/2009
60. Specjalista w Wydziale Kadr lista osób —- 15/12/2008
59. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego lista osób —- 01/12/2008
58. Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów lista osób —- 15/11/2008
57. Specjalista w Pracowni Biologicznej w Delegaturze WIOŚ w Koninie lista osób nabór zakończony 27/10/2008
56. Laborant ds. poboru próbek w Laboratorium WIOŚ w Poznaniu lista osób —- 13/10/2008
55. Specjalista ds. zamówień publicznych (stanowisko samodzielne i nowotworzone) lista osób nabór zakończony 13/10/2008
54. Informatyk w WIOŚ w Poznaniu lista osób nabór zakończony 13/10/2008
53. Specjalista w Laboratorium lista osób nabór zakończony 12/09/2008
52. Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego lista osób nabór zakończony 18/08/2008
51. Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów lista osób nabór zakończony 20/08/2008
50. Specjalista w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie lista osób nabór zakończony 29/08/2008
49. Specjalista w Laboratorium w Delagaturze w Lesznie lista osób nabór zakończony 18/08/2008
48. Specjalista w Dziale Inspekcji w Delagaturze w Pile lista osób nabór zakończony 31/08/2008
47. Asystent w sekretariacie i dla potrzeb kierownictwa WIOŚ lista osób nabór zakończony 31/08/2008
46. Specjalista w Pracowni Badań Biologicznych w Delegaturze w Kaliszu lista osób nabór zakończony 31/08/2008
45. Specjalista w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie —- nabór zakończony 31/07/2008
44. Specjalista w Wydziale Inspekcji lista osób nabór zakończony 31/07/2008
43. Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów lista osób —- 21/07/2008
42. Specjalista w Wydziale Monitoringu Środowiska lista osób nabór zakończony 28/06/2008
41. Laborant w Pracowni Pomiarów Terenowych w Laboratorium, Delegatura w Pile lista osób nabór zakończony 23/05/2008
40. Specjalista w Pracowni Badań Powietrza w Laboratorium, Poznań lista osób —- 20/05/2008
39. Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, Poznań lista osób nabór zakończony 20/05/2008
38. Specjalista w Dziale Inspekcji, Poznań lista osób —- 30/05/2008
37. Specjalista w Dziale Inspekcji, Delegatura w Koninie lista osób stanowisko obsadzone …… /2008
36. Specjalista w Dziale Inspekcji, Delegatura w Koninie —- stanowisko obsadzone 28/05/2008
35. Główny specjalista w Wydziale Monitoringu Środowiska lista osób —- 25/03/2008
34. Specjalista w Pracowni Badań Powietrza w Laboratorium —- —- 31/03/2008
33. Specjalista w Laboratorium lista osób —- 25/03/2008
32. Specjalista w Wydziale Inspekcji lista osób —- 25/02/2008
31. Specjalista w Wydziale Monitoringu Środowiska lista osób —- 25/02/2008
30. Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów lista osób —- 11/02/2008
29. Specjalista w Laboratorium, Delegatura w Lesznie lista osób —- 25/12/2007
28. Specjalista w Dziale Inspekcji, Delegatura w Pile lista osób —- 11/11/2007
27. Specjalista w Pracowni Hydrobiologicznej w Laboratorium, Delegatura w Pile lista osób —- 11/11/2007
26. Specjalista w Laboratorium, Delegatura w Kaliszu lista osób —- 25/10/2007
25. Stanowisko Specjalisty w Wydziale Monitoringu lista osób —- 25/09/2007
24. Stanowisko Specjalisty w Pracowni Badań Biologicznych lista osób —- 25/08/2007
23. Stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych lista osób —- 25/08/2007
22. Stanowisko Specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska lista osób —- 25/07/2007
21. Stanowisko Specjalisty w Laboratorium lista osób —- 25/07/2007
20. Stanowisko Specjalisty w Dziale Monitoringu Środowiska, delegatura w Koninie lista osób —- 25/07/2007
19. Stanowisko Specjalisty w Dziale Monitoringu Środowiska lista osób —- 11/07/2007
18. Stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Inspekcji lista osób stanowisko nieobsadzone 11/05/2007
17. Stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów lista osób nabór zakończony 11/04/2007
16. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu i Finansów lista osób nabór zakończony 11/04/2007
15. Stanowisko specjalisty w Laboratorium lista osób nabór zakończony 11/04/2007
14. Stanowisko specjalisty w Laboratorium WIOŚ w Poznaniu, delegatura w Lesznie lista osób nabór zakończony 25/03/2007
13. Stanowisko specjalisty w Laboratorium WIOŚ w Poznaniu, delegatura w Lesznie lista osób nabór zakończony 25/03/2007
12. Stanowisko inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu, delegatura w Koninie lista osób nabór zakończony 25/03/2007
11. Stanowisko laboranta w Pracowni Pomiarów Terenowych w Laboratorium WIOŚ w Poznaniu, delegatura w Pile lista osób nabór zakończony 25/03/2007
10. Stanowisko laboranta w Laboratorium WIOŚ w Poznaniu, delegatura w Pile lista osób nabór zakończony 11/01/2007
9. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu i Finansów w WIOŚ w Poznaniu lista osób nabór zakończony 11/01/2007
8. Stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w WIOŚ w Poznaniu lista osób nabór zakończony 11/01/2007
7. Stanowisko specjalisty w Dziale Obsługi WIOŚ w Poznaniu, delegatura w Lesznie lista osób nabór zakończony 11/01/2007
6. Stanowisko specjalisty w Pracowni Badań Biologicznych w WIOŚ w Poznaniu lista osób nabór zakończony 25/12/2006
5. Stanowisko specjalisty w Pracowni Badań Biologicznych w WIOŚ w Poznaniu, delegatura w Koninie lista osób nabór zakończony 25/12/2006
4. Stanowisko Specjalisty w Wydziale Budżetu i Finansów w WIOŚ w Poznaniu lista osób nabór zakończony 15/11/2006
3. Stanowisko Inspektora w Dziale Inspekcji w WIOŚ w Poznaniu lista osób wynik naboru —-
2. Stanowisko Inspektora w Dziale Inspekcji Delegatury Leszno w WIOŚ w Poznaniu lista osób Wynik naboru 15/07/2006
1. Stanowisko specjalisty w Pracowni Badań Biologicznych w WIOŚ w Poznaniu lista osób Wynik naboru 29/06/2006

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Urszula Karpińska
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 6 sierpnia 2020
Stronę odwiedziło 175 272 osób
Skip to content