Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

Ewidencja prowadzona w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowisk w Poznaniu

Samodzielne stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposób i zasady udostępniania z rejestru

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację

1

Ewidencja  spisów zdawczo- odbiorczych aktów przekazywanych do Archiwum Zakładowego WIOŚ w Poznaniu przez komórki organizacyjne WIOŚ

§17 pkt. 2 zał. nr 6 do Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

( Dz. U. 14 poz. 67)

Dane udostępniane są na wniosek

SAZ ( samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

Paweł Knasiecki

 21-11-2012

 

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Hubert Kozenski
Data utworzenia: 23 listopada 2012 Data aktualizacji: 26 listopada 2012
Stronę odwiedziło 2 028 osób