Informujemy, że 4 maja 2018 r. został ustalony dniem wolnym

dla pracowników urzędów administracji rządowej

w związku z powyższym w tym dniu Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz jego Delegatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

będą nieczynne.

W zamian urząd będzie czynny w sobotę 19 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r., Zarządzenie nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r.

______________________________________________________________________________

Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum

Zakładowego

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposób i zasady udostępniania z rejestru

Imię i nazwisko osoby prowadzącej rejestr

1

Ewidencja  spisów zdawczo- odbiorczych aktów przekazywanych do Archiwum Zakładowego WIOŚ w Poznaniu przez komórki organizacyjne WIOŚ

§17 pkt. 2 zał. nr 6 do Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

( Dz. U. 14 poz. 67)

Dane udostępniane są na wniosek

Filip Ratajczak

 

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Jakub Kaczmarek
Data utworzenia: 23 listopada 2012 Data aktualizacji: 6 kwietnia 2018
Stronę odwiedziło 2 288 osób