Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

Wydział Administracyjno Techniczny

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

Imię i nazwisko osoby prowadzącej rejestr

1.

Rejestr skarg i wniosków

art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.)

Dane udostępniane na wniosek

Miłosz Zaidlewicz

2.

Ewidencja majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn.zm.)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn.zm.)

Dane udostępniane na wniosek

Sylwia Jóźwiak‑Hellwig

3.

Rejestr porozumień zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z jednostkami zewnętrznymi

§ 15 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dane udostępniane na wniosek

Miłosz Zaidlewicz

4.

Rejestr zarządzeń

§ 15 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dane udostępniane na wniosek

Monika

Mikołajczak

5.

Rejestr kontroli zewnętrznych

§ 15 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dane udostępniane na wniosek

Miłosz Zaidlewicz

6.

Rejestr postępowań zamówień publicznych

§ 15 ust. 1 pkt 21 lit. c Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dane udostępniane na wniosek

Ewa Makowska

 

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Jakub Kaczmarek
Data utworzenia: 23 listopada 2012 Data aktualizacji: 26 kwietnia 2018
Stronę odwiedziło 3 579 osób
Skip to content