Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

Instalacje podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Wykaz instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) – według stanu na dzień 31.12.2019 r.

IPPC – stan na 31.12.2019.pdf

Autor: Jakub Kaczmarek Wprowadzający: Jakub Kaczmarek
Data utworzenia: 13 kwietnia 2014 Data aktualizacji: 5 maja 2020
Stronę odwiedziło 9 225 osób
Skip to content