Informujemy, że 4 maja 2018 r. został ustalony dniem wolnym

dla pracowników urzędów administracji rządowej

w związku z powyższym w tym dniu Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz jego Delegatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

będą nieczynne.

W zamian urząd będzie czynny w sobotę 19 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r., Zarządzenie nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r.

______________________________________________________________________________

Rejestr administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

W ramach dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie WIOŚ w Poznaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. r ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zamieszcza poniżej wykazy administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Kary nałożone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2011 roku

Kary nałożone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2012 roku

Kary nałożone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2013 roku

Kary nałożone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2014 roku

Decyzje wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2015 roku

Decyzje wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2016 roku

Autor: Jakub Kaczmarek Wprowadzający: Jakub Kaczmarek
Data utworzenia: 13 kwietnia 2014 Data aktualizacji: 7 lutego 2017
Stronę odwiedziło 5 990 osób