SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZBĘDNEGO – PAŹDZIERNIK 2014

Na podstawie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia przez zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)    nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)    nie nadają się do współpracy ze sprzętem użytkowanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub

c)    nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa byłaby nieopłacalna

PRZETARG NA SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE
DO KATEGORII MAJĄTKU ZBĘDNEGO

Ogłoszenie
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
1. Formularz ofertowy
2. Regulamin
3. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego
4. Wzór – umowa sprzedaży

 

 

12.11.2014
godz. 12.30

 

 

Autor: Andrzej Ziaja Wprowadzający: Andrzej Ziaja
Data utworzenia: 28 października 2014 Data aktualizacji: 13 listopada 2014
Stronę odwiedziło 1 119 osób
Skip to content