Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – WAT.2613.1.2018r.3483K

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 3 powyższego rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego:

a)      posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, lub

b)     zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)      które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)     które są technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony;

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WAT.2613.1.2018r.3483K   

Składniki majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii majątku zużytego

Delegatura w Pile   Załącznik nr 1   
WIOS Poznań   Załącznik nr 2   
Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 3   
Wniosek o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 4   

PRZETARGI NA SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE
DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO

Lp.
Ogłoszenie
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
01
1. Formularz ofertowy
2. Opinia rzeczoznawcy
3. Wzór umowy

28.09.2018
godz. 12.45

02
1. Formularz ofertowy
2. Opinia rzeczoznawcy
3. Wzór umowy

18.10.2018
godz. 13.45

Autor: Ewa Makowska Wprowadzający: Ewa Makowska
Data utworzenia: 24 lipca 2018 Data aktualizacji: 23 listopada 2018
Stronę odwiedziło 361 osób
Skip to content