Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO – WAT.2613.1.2018r.3727W

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 3 powyższego rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego:

a)      posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, lub

b)     zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)      które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)     które są technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony;

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WAT.2613.1.2018r.3727W   

Składniki majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii majątku zużytego

WIOS Poznań   Załącznik nr 1   
Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 2   
Wniosek o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 3   

 

Autor: Ewa Makowska Wprowadzający: Ewa Makowska
Data utworzenia: 8 sierpnia 2018 Data aktualizacji: 3 września 2018
Stronę odwiedziło 295 osób
Skip to content