Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)    posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub

b)    zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)    które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)    które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII

MAJĄTKU ZUŻYTEGO

Delegatura w Kaliszu

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Nr inwentarzowy

Data przyjęcia do ewidencji

Wartość  jednostkowaw złotych

Wartość jednostkowa
 w euro

Propozycja sposobu zagospodarowania

 1.  

Komplet graficzny

187

22.12.1995

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy

244

31.12.1999

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zespół komputerowy P4

011/4-28/02

31.10.2002

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Kserokopiarka ze skanerem

011/5-6/04

17.02.2004

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy PC P4  P210

011/4-50/04

12.05.2004

60,00

14,20

Nieodpłatne przekazanie

Sprzedaż

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Ksero CANON NP.1550

127

12.09.1993

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Mineralizator

220

04.11.1998

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Ręczny aparat do pobierania próbek wody

159

20.12.1994

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zespół komputerowy CELERON 1,7

011/4-25/02

31.10.2002

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy

192

24.07.1996

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy

245

31.12.1999

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy

246

31.12.1999

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Aristo 2600V

011/2-7/06

22.02.2006

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zespół komputerowy CELERON 1,7

011/4-22/02

31.10.2002

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy PC 2400

011/4-48/04

12.05.2004

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zespół komputerowy

011/4K-35

04.12.2000

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zespół komputerowy

011/4K-89

27.12.2001

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy PC 2400

011/4-44/04

12.05.2004

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Word 2000

020-5/00

20.11.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

Windows 98 PL CD

020-19/00

11.12.2000

0,00

0,00

Zdjęcie  z ewidencji

 1.  

Windows 98 PL CD

020-20/00

11.12.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

Oprogramowanie analizy obrazu

223

25.11.1998

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

Windows 98 PL CD

020-21/00

11.12.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

Windows 98 PL CD

020-22/00

11.12.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

Windows 98 PL CD

020-25/00

11.12.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

Delegatura w Koninie

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Nr inwentarzowy

Data przyjęcia do ewidencji

Wartość  jednostkowaw złotych

Wartość jednostkowa
 w euro

Propozycja sposobu zagospodarowania

 1.  

Zestaw komputerowy PC C24000

011/4-40/04

12.05.2004

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy PC C2400

011/4-41/04

12.05.2004

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Komputer Pentium II 266

4059/49

31.12.1998

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Komputer Pentium II 266

4061/49

31.12.1998

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Komputer Gulpin

4051/49/491

01.08.1997

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Komputer Pentium II 266

4057/49

31.12.1998

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Komputer Pentium II 266

4058/49

31.12.1998

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Komputer, Drukarka

4048/49/491

01.07.1996

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Aristo 2600V

011/2-5/06

22.02.2006

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Serwer Dell Power EDGE-2300

4054/49

31.12.1998

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Drukarka HPLaser Jet 4L

4044/49/491

01.11.1995

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Drukarka laserowa HP 42

4037

01.12.1994

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Drukarka OKI Page C5100N

011/4-46/03

08.12.2003

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Serwer Dell Power EDGE 2200

4053

31.07.1998

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy

4064

23.12.1999

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zespół komputerowy

011/40-19

04.12.2000

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zespół komputerowy P4

011/4-27/02

31.10.2002

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy PC P4

011/4-43/04

12.05.2004

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Komputer Intel Celeron D335

011/4-18/05

25.05.2005

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Kopiarka „Mita” DC-1255

5001/584-41

01.10.1990

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Czterokanałowy pobornik gazu

8218

01.12.1995

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Czterokanałowy pobornik gazu

8219

01.12.1995

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Analizator OMS-1

8222/80

01.07.1996

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Fluorymetr Radelkis

8189/80/

01.07.1994

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Kolumna HPL do chromatografu

8243

31.12.1999

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Miernik stężenia fluoru

8130/80/800

06.10.1987

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Przyrząd do poboru prób

8206/80

01.12.1994

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Robot laboratoryjny

8168/80/

01.06.1992

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Zestaw do oznaczania CHZT

8171

01.06.1993

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Aspirator gazu 2-kan PVS-150

011/8-28/03

05.11.2003

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Analizator spalin MSI 150

 

011/80-11

 

25.10.2000

 

0,00

 

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Urządzenie do pomiaru emisji (Analizator spalin MSI 150)

011/80-87

18.12.2001

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

33.

Miernik pomiaru dźwięku

8128/80/801

21.09.1987

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

34.

Miernik poziomu dźwięku

8132/80/801

31.01.1989

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

35.

System do pomiarów dźwięku i drgań

8197/80/

01.08.1994

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

36.

Silnik do łodzi motorowej

8140/80/800

01.04.1990

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

Delegatura w Pile

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Nr inwentarzowy

Data przyjęcia do ewidencji

Wartość  jednostkowaw złotych

Wartość jednostkowa
 w euro

Propozycja sposobu zagospodarowania

 1.  

Zestaw komputerowy

WIOŚ-T-4/9

07.07.1993

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Wibrometr WH-30

OBKŚ-T-8/80

01.01.1982

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazaniePrzekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Miernik poziomu dźwięku 1M-02

WIOŚ-T-8/134

06.12.1991

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazaniePrzekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Pehametr cyfrowy N-5170

OBKŚ-T-8/38

01.01.1982

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazaniePrzekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Suszarka KBC-10

OBKŚ-T-8/40

01.01.1982

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Suszarka KC-100

OBKŚ-T-8/42

01.01.1982

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Analizator spalin Infralyt

OBKŚ-T-8/96

30.05.1989

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Waga WA-32

OBKŚ-T-8/100

14.07.1989

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Infralyt 1206

OBKŚ-T-9/105

29.09.1989

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Dynomierz 102

OBKŚ-T-8/124

18.10.1991

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Pyłomierz EMITEST 1590

OBKŚ-T-8/125

18.10.1991

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Analizator spalin MSJ – 2500/40

OBKŚ-T-8/126

30.08.1991

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Anemometr TAD

WIOŚ-T-8/135

20.12.1991

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Generator wodoru HGE-1A

WIOŚ-T-8/149

26.03.1993

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Analizator spalin GA-60

WIOŚ-T-8/152

31.05.1993

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Pompa próżniowa Typ 3,3

WIOŚ-T-8/159

08.11.1993

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Probierz powietrza PM 10

WIOŚ-T-8/160

16.11.1993

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Miernik zawilżania baz

WIOŚ-T-8/200

24.09.1997

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Analizator MLU 200A

 011/8P-32

07.12.2000

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy

011/4P-18

04.12.2000

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy

011/4-53/04

12.05.2004

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy PC 

C 2400

011/4-63/04

12.05.2004

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Kocioł  gazowy MZ-40-C

WIOŚ-T-3/5

30.12.1993

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Serwer Dell Poweredge – 2300

WIOŚ-T-4/20

30.11.1998

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

 

Rozsz.Pam.Serwera Dell Power

020

30.11.1998

0,00

0,00

Zdjęcie  z ewidencji

 1.  

 

Program Word 2000

020-9/00

20.11.2000

0,00

0,00

Zdjęcie  z ewidencji

 1.  

 

Program Word 2000

020-10/00

20.11.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

 

Office Pro 2000 Win 32

020-14/00

11.12.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

 

Office Pro 2000 Win 32

020-18/00

11.12.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

 

Program Word 2000

020-7/00

20.11.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

 

Program Word 2000

020-8/00

20.11.2000

 

0,00

 

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

 

Program Office Pro 2000 Win 32

020-16/00

11.12.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

 

Program Word 2000

020-11/00

20.11.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

 

Program Office Pro 2000

020-15/00

11.12.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

35.

Program Office Pro 2000 Win 32

020-17/00

11.12.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

36.

Zestaw komputerowy Compaq

WIOŚ-T-4/25

23.12.1999

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

37.

Zestaw komputerowy

WIOŚ-T-4/12

30.12.1994

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

38.

Komputer Celeron

011/1-213

30.12.1998

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

39.

Komputer Datacom

WIOŚ-T-4/23

28.12.1998

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

40.

Zestaw komputerowy

011/4P-91

27.12.2001

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

41.

Staplex

0059

30.11.1993

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

42.

Amiz 82

OBKŚ-T-8/106

07.02.1990

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

43.

Amiz 82

OBKŚ-T-8/107

07.02.1990

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

Delegatura w Lesznie

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Nr inwentarzowy

Data przyjęcia do ewidencji

Wartość  jednostkowa w złotych

Wartość jednostkowa
 w euro

Propozycja sposobu zagospodarowania

 1.  

Standard pH – jonometr

0058

30.11.1993

0,0

0,0

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Spektrofotometr Shimadzu

0087

17.04.1995

0,0

0,0

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy PC 2400

011/4-67/04

12.05.2004

0,0

0,0

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zasilacz APC

0095

11.12.1995

0,0

0,0

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zespól komputerowy

011/4-29/02

31.10.2002

0,0

0,0

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy

011/4-55/04

12.05.2004

0,0

0,0

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Centrala Panasonic

0031

06.09.1991

0,0

0,0

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia l

 1.  

Zestaw komputerowy PC 28

011/4-57/04

12.05.2004

0,0

0,0

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy

011/4-80/05

06.09.2005

0,0

0,0

Nieodpłatne przekazanie Przekazanie do unieszkodliwienia

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

                        Jednostki i podmioty zainteresowane  nabyciem zużytych  składników majątku ruchomego  w ramach  nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 lub darowizny zgodnie z § 39 w/w rozporządzenia mogą składać wnioski do 09.06.2014 r. na  adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań z dopiskiem: zużyte składniki majątkowe.

            1.Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych  jednostek.

            2.W przypadku większej liczby chętnych na nieodpłatne przekazanie lub darowiznę liczy się kolejność zgłoszenia.

            3.Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:

– nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

– wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

– oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczy.

            4.Wniosek o dokonanie darowizny składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:

– nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o darowiznę rzeczowego składnika majątku  ruchomego,

– statut zainteresowanego podmiotu,

– pisemne uzasadnienie potrzeb,

– wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

 

                                                                                                          Wielkopolski Wojewódzki

                                                                                                                                             Inspektor Ochrony Środowiska

                                                                                                                                             Zdzisław W.Krajewski