Działając w oparciu o przepisy § 6 ust. 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), zmienionego rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 578) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 1 powyższego rozporządzenia przez zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

  • nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością organu lub jednostki, lub
  • nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE
DO KATEGORII MAJĄTKU ZBĘDNEGO

Ogłoszenie
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
1. Formularz ofertowy
2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
15.09.2020
godz. 08.30
15.09.2020
godz. 09.00 

 

1. Formularz ofertowy
2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
25.08.2020
godz. 08.30
25.08.2020
godz. 09.00 

 

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WAT.2613.2.2020r.2810W   

Składniki majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii majątku zbednego

WIOS – Delegatura w Koninie  załącznik nr 1
Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 2
Wniosek o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 3