(61) 827 05 00 - tel. czynny od 7:00 do 16:00 605 188 003 - tel. czynny od 16:00 do 7:00 - telefon wyłącznie interwencyjny|SEKRETARIAT@POZNAN.WIOS.GOV.PL

Aktualności

Aktualności2020-12-12T23:54:52+01:00

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że, na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566), wprowadził od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu WIOŚ w Poznaniu polegające na: […]

20 maja,2020|Aktualności|

Ograniczenia w przyjmowaniu klientów

Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w POZNANIU  WPROWADZA OGRANICZENIA WIZYT KLIENTÓW w INSPEKTORACIE OD 13 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA. WSZELKIE SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ KORESPONDENCYJNIE ( POCZTA; E-MAIL; TEL.)

13 marca,2020|Aktualności|

Zmiany organizacyjne w Inspekcji Ochrony Środowiska

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. poz. 1479) od 1 stycznia 2019 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje na obszarze województwa wielkopolskiego zadania Inspekcji Ochrony Środowiska, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, tj. z wyłączeniem prowadzenia państwowego monitoringu środowiska i działalności laboratoryjnej, które stają się zadaniami Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W związku z powyższym pracownicy Wydziału Monitoringu Środowiska oraz Laboratorium stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

25 lutego,2019|Aktualności|

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie powinien zawierać: nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia lub przekazania informacji informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko oraz adres wskazanie informacji, która będzie wykorzystywana wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjnego lub niekomercyjnego) wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej wskazanie formatu danych wskazanie sposobu przekazania informacji Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

22 czerwca,2016|Aktualności|

NOWA BAZA OGŁOSZEŃ O WOLNYCH STANOWISKACH

Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie:https://nabory.kprm.gov.pl   Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach. UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie:https://ogloszenia.kprm.gov.pl

10 czerwca,2016|Aktualności|

INFORMACJA O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KONKURSIE NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.1 PO PC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu  informuje o rezygnacji z udziału w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  - typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP  ze źródeł administracyjnych. 

7 grudnia,2015|Aktualności|

INFORMACJA O ODWOŁANIU PUBLICZNEJ PREZENTACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.1 PO PC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu  informuje o odwołaniu  zaplanowanej na dzień  7 grudnia 2015 r. publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Digitalizacja i informatyzacja WIOŚ w Poznaniu wsparciem dla upowszechnienia informacji o stanie środowiska w Wielkopolsce”   przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  - typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP  ze źródeł administracyjnych. Odwołanie związane jest z modyfikacją założeń projektu oraz zmianą tytułu prezentacji. Jednoczenie informujemy, że nowa prezentacja (pod nowym tytułem) zostanie ogłoszona na stronach BIP oraz na stronach CPPC jeszcze w tym tygodniu. Osoby, które zgłosiły chęć swojego udziału zostaną dodatkowo poinformowane drogą e-mailową o odwołaniu oraz o terminie nowej prezentacji.

2 grudnia,2015|Aktualności|

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.1 PO PC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Digitalizacja i informatyzacja WIOŚ w Poznaniu wsparciem dla upowszechnienia informacji o stanie środowiska w Wielkopolsce”     przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  - typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP  ze źródeł administracyjnych. Prezentacja odbędzie się 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11 w sali  nr  13 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań. Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: u.karpinska@poznan.wios.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r. Liczba miejsc  jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

19 listopada,2015|Aktualności|
Autor: Kozenski Hubert
Wprowadzający: Kozenski Hubert
Data utworzenia: 19 listopada 2015
Data aktualizacji: 12 grudnia 2020

Liczba odwiedzin: 7914
Przejdź do góry