(61) 827 05 00 - tel. czynny od 7:00 do 16:00 605 188 003 - tel. czynny od 16:00 do 7:00 - telefon wyłącznie interwencyjny|SEKRETARIAT@POZNAN.WIOS.GOV.PL

Rafal Kupski

O Rafal Kupski

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Rafal Kupski has created 5 blog entries.

OGŁOSZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879,905,957,1013, 1054,1116,1125,1145,1262 ,1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378 oraz z 2022 r. poz. 149 i 210) wprowadzam od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia  28 lutego 2022 r. ograniczenia w funkcjonowaniu  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Poznaniu w następującym zakresie:

(więcej…)

2022-02-01T22:41:25+01:001 lutego,2022|Aktualności|

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie powinien zawierać:

  • nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia lub przekazania informacji
  • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko oraz adres
  • wskazanie informacji, która będzie wykorzystywana
  • wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjnego lub niekomercyjnego)
  • wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej wskazanie formatu danych
  • wskazanie sposobu przekazania informacji

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

2016-06-22T23:20:42+02:0022 czerwca,2016|Aktualności|

INFORMACJA O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KONKURSIE NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.1 PO PC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu  informuje o rezygnacji z udziału
w konkursie
na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  – typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP  ze źródeł administracyjnych. 

2015-12-07T22:39:38+01:007 grudnia,2015|Aktualności|

INFORMACJA O ODWOŁANIU PUBLICZNEJ PREZENTACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.1 PO PC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu  informuje o odwołaniu  zaplanowanej na dzień  7 grudnia 2015 r. publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Digitalizacja i informatyzacja WIOŚ w Poznaniu wsparciem dla upowszechnienia informacji o stanie środowiska w Wielkopolsce”   przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  – typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP  ze źródeł administracyjnych. Odwołanie związane jest z modyfikacją założeń projektu oraz zmianą tytułu prezentacji.

Jednoczenie informujemy, że nowa prezentacja (pod nowym tytułem) zostanie ogłoszona na stronach BIP oraz na stronach CPPC jeszcze w tym tygodniu. Osoby, które zgłosiły chęć swojego udziału zostaną dodatkowo poinformowane drogą e-mailową o odwołaniu oraz o terminie nowej prezentacji.

2015-12-02T23:02:57+01:002 grudnia,2015|Aktualności|

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.1 PO PC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Digitalizacja i informatyzacja WIOŚ w Poznaniu wsparciem dla upowszechnienia informacji o stanie środowiska w Wielkopolsce”     przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  – typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP  ze źródeł administracyjnych.

Prezentacja odbędzie się 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11 w sali  nr  13 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: u.karpinska@poznan.wios.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r.

Liczba miejsc  jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

2015-11-19T23:14:13+01:0019 listopada,2015|Aktualności|
Przejdź do góry