Informacja dla osób niedowidzących   Informacja dla osób niesłyszących  i słabosłyszących

W Inspektoracie udostępnia się usługi wspierające osoby niedowidzące oraz niesłyszące
i słabosłyszące. Mając to na uwadze:

– wzbogacono stronę przedmiotową BIP Inspektoratu o wersję  tekstu z wysokim kontrastem;
– osoby z dysfunkcją organów mowy i słuchu mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w systemie polskiego języka migowego (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) i komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN);