Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu

Województwo wielkopolskie

II kwartał 2014 r.

Lp.

Nazwa jednostki

Rodzaj kontroli

Główne zagadnienia objęte kontrolą

Okres objęty kontrolą

Termin przeprowadzenia kontroli

Kalisz

 1.  

Gmina Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów Oczyszczalnia ścieków w Doruchowie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa i gospodarka osadami ściekowymi

od 25.10.2013r. do 22.04.2014r.

22.04. i 30.04.2014

 1.  

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Oczyszczalnia ścieków w Gołuchowie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa i gospodarka osadami ściekowymi

od 20.03.2012r. do 06.05.2014r.

06.05. i 12.05.2014

 1.  

Gmina Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów Oczyszczalnia ścieków w Doruchowie

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka ściekowa

od 22.04.2014r. do 02.06.2014r.

02.06. i 04.06.2014

 1.  

Elektrownia Biogazowa „BORZĘCICZKI” Sp. z o.o., Borzęciczki 29, 63-720 Koźmin Wlkp.

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka ściekowa

od 11.10.2013r. do 05.06.2014r.

05.06. i 06.06.2014

 1.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lewkowie ul. Kwiatkowska 2, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2 Oczyszczalnia ścieków w Górznie

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka ściekowa

od 01.05.2013r. do 16.06.2014r.

28.05. i 16.06.2014

 1.  

Gmina Rychtal, ul. Rynek 1, 63-330 Rychtal Oczyszczalnia ścieków w Skoroszowie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa

od 18.04.2014r. do 10.06.2014r.

10.06. i 24.06.2014

 1.  

Gospodarstwo rolne, Monika Ugorna, Kamień Kolonia 7, 62-834 Ceków – gospodarstwo w miuejscowości Szulec, działka nr 144/2, 62-860 Opatówek

pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2014r. do 12.03.2014r.

12.03. i 26.05.2014

 1.  

D&J ENERGY sp. z o.o. ul. Kolska 40, 87 – 865 Izbica Kujawska – Elektrownia wiatrowa: Szymanowice dz. nr 146/2 i 146/1, 63 – 308 Gizałki

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

01.01.2014 – 10.04.2014

27.03 – 10.04.2014

 1.  

Bożena Mucha Produkcja Opakowań Drewnianych, Głuszyna 52, 63 – 522 Kraszewice

pozaplanowa na wniosek

ochrona przed hałasem

01.01.2014 – 15.04.2014

03 – 15.04.2014

 1.  

Gąsiorek Arkadiusz "Warsztat Kowalski Naprawa Resorów – Arkadiusz Gąsiorek" ul. Poznańska 37, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

01.01.2014 – 28.04.2014

15 – 28.04.2014

 1.  

P.P.H.U. KAROL FRANKOWSKI, Kadziak 22, 63 – 200 Jarocin; Autoserwis ul. Zagonowa 55, 63 – 200 Jarocin

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem, ochrona powietrza, gospodarka odpadami

01.01.2014 – 28.04.2014

15 – 28.04.2014

 1.  

Vac Aero Kalisz Sp. z o.o. ul. Elektryczna 8, 62 – 800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

01.01.2014 – 29.04.2014

16 – 29.04.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowe "ZENEX" Zenon Pajor, ul. Zgodna 31, 62 – 811 Kościelna Wieś – Elektrownia Wiatrowa w Chotowie

pozaplanowa interwencyjna

ochropna przed hałasem

01.01.2014 – 28.04.2014

16 – 28.04.2014

 1.  

P. "ŁAZIK" – Sklep Myśliwski Piotr Łazik, ul. Polna 113/115 62-800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

ochropna przed hałasem, ochrona powietrza

01.01.2014 – 21.05.2014

21.05.2014

 1.  

DROP SA Al. Wojska Polskiego 1 63-500 Ostrzeszów Zakład Drobiarski w Kępnie ul. Wrocławska 7

planowa kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, ochrona przed hałasem, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, PRTR, SZWO

01.01.2013 – 04.06.2014

23.05 – 04.06.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe "SERAFIN" Sp. z o.o. Szklarka Myślniewska 68A, 63-500 Ostrzeszów

planowa kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, ochrona powietrza

01.01.2012 – 24.06.2014

12.06 – 24.06.2014

 1.  

Andrzej Biernat "ZAKŁAD STOLARSKI" Kąpie 23, 62-872 Godziesze Małe

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodnościekowa, ochrona przed hałasem

01.01.2013 – 23.06.2014

13.06 – 23.06.2014

 1.  

Vac Aero Kalisz Sp. z o.o. ul. Elektryczna 8, 62 – 800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

28.04.2014 – 16.06.2014

16.06.2014

 1.  

STOLBUTAR" Firma Produkcyjno – Usługowa Okien i Drzwi z Drewna Jan i Łukasz Sołtysik s.c. ul. Warszawska 42, 63-600 Kępno

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodnościekowa, ochrona przed hałasem

01.01.2013 – 01.07.2014

27.06-02.07.2014

 1.  

EKO-REGION sp. z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów; składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Ceglarska 1A, 63-500 Ostrzeszów

planowa kompleksowa

pozwolenie zinetgrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, hałas, sprawozdawczość PRTR

01.01.2012r. do 21.05.2014r.

07.05. do 21.05.2014

 1.  

„WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wlkp.; Oczyszczalnia Ścieków w Rąbczynie, 63-440 Rąbczyn

planowa problemowa

gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, sprawozdawczość PRTR

01.01.2013r. do 28.04.2014r.

14.04. do 28.04.2014

 1.  

Produkcja Materiałów Budowlanych Cegielnia Klapki – Włodzimierz Rachwał, Grabów Pustkowie 33, 63-520 Grabów n/Prosną

planowa problemowa

pozwolenie zinetgrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, hałas, opakowania, sprawozdawczość PRTR

01.01.2012 do 22.04.2014

09.04. do 22.04.2014

 1.  

Robert Wieczorek RE-CO ul. Drzymały 80, 63-400 Ostrów Wielkopolski

planowa problemowa

gospodarka odpadami

01.01.2013 – 12.06.2014

29.05.do 12.06.2014

 1.  

Miasto i Gmina MIkstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat

planowa problemowa

gospodarka odpadami – cykl kontrolny

01.01.2013 – 31.12.2013

26.06.2014

 1.  

Gmina Żelazków, 62-817 Żelazków

planowa problemowa

gospodarka odpadami – cykl kontrolny

01.01.2013 – 31.12.2013

30.06.2014

 1.  

PKP CARGOLOK Sp. z o.o., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa – obiekt ul. Ks. Skorupki 2B, 63-400 Ostrów Wielkopolski

planowa kompleksowa

gospodarka odpadami

01.01.2013 – 23.04.2014

09.04.- 23.04.2014

 1.  

Andrzej Pawelec, Izerów 20 , 62-850 Lisków

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

01.01.2014 – 02.07.2014

02.07.2014

 1.  

StemStal Katarzyna Stępień, ul. Koźmińska 18, 98-290 Warta – ul. Wrocławska 8-10 w Kaliszu

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

01.01.2014 – 24.04.2014

14.04. – 28.04.2014

 1.  

GASPOL SA Oddział w Pleszewie ul. Komunalnych 1 63-300 Pleszew

planowa
problemowa

ZDR, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska,

27.04.2013 – 04.05.2014

05.05. -19.05.2014

 1.  

Hurtownia Olejów i Paliw "OLKOP" Stacja paliw Szczytniki

planowa
problemowa

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. -06.05.2014

07.05. -21.05.2014

 1.  

ZPCh PPHU "ADPAL" Koźmin Wlkp.

planowa
problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka wodno-sciekowa, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. – 22.04.2014

23.04. – 07.05.2014

 1.  

PUH "BIS" Józef i Jerzy Szyszka, ul. Namysłowska 7, 63-640 Bralin, Stacja Paliw Rososzyca

planowa
problemowa

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. -25.05.2014

26.0.6. – 30.06.2014

 1.  

WOMAR Mariola Wojtkowiak, Stacja Paliw Kuklinów

pozaplanowa inna niż interwencyjna

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. – 19.05.2014

20.05.-22.05.2014

 1.  

Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew Oczyszczalnia ścieków w Rozdrażewie i ujęcia wody

planowa kompleksowa

gospodarka wodno – ściekowa, odpady, emisja do powietrza, emisja hałasu

25.05.2010 do 02.04.2014

02.04. do 14.04.2014

 1.  

J.W. MINK S.C. Żdżary 1, 72-100 Goleniów, Ferma Norek w Czarnym Sadzie

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno – ściekowa, odpady, emisja do powietrza

12.04.2013 – 08.04.2014

08.04.do 22.04.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, Oczyszczalnia ścieków w Zielonej Łące 14a

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

29.05.2013-15.04.2014

15.04. do 28.04.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie Wojciech Piekarski, ul. Zamkowa 25, Koźmin Wlkp.

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

01.01.-08.04.2014

08.04. do 30.04.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie, ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn, Oczyszczalnia ścieków w Krotoszynie, ujęcia wody

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

01.01. – 19.05.2014

05.05. do 19.05.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o., ulo. Przemysłowa 1, 63-760 Zduny

planowa, problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

16.02.2013 – 12.05.2014

12.05. do 22.05.2014

 1.  

Zakład Wodno – Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Choczu, ul. Pleszewska 41A, 63-313 Chocz

planowa, problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

01.01.2013 – 26.05.2014

26.05. do 04.06.2014

 1.  

Drukarnia "PATI" Patrycja Rosik, Wrocławska 149, 63-200 Jarocin

planowa, kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarowanie odpadami i opakowaniami

01.01.2012-07.05.2014

22.04-07.05.2014

 1.  

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz S.A., ul. Częstochowska 140, Kalisz

planowa, kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarowanie odpadami, ochrona przed hałasem

01.01.2013-12.06.2014

29.05-12.06.2014

 1.  

Firma PROMAR Marciniak Sp. z o.o. spółka komandytowa, Węglowa 28, 63-200 Jarocin

planowa, kompleksowa, nadzór rynku

ochrona powietrza, gospodarowanie opakowaniami, spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby

01.01.2013-30.05.2014

16-30.05.2014

 1.  

PINIA Sp. z o.o. w Jarocinie Powstańców Wielkopolskich 14, 63-200 Jarocin

planowa, kompleksowa, nadzór rynku

spełnianie zasadniczych wymagań

01.01.2013-16.05.2014

16.05.2014

 1.  

Gospodarstwo ogrodnicze Krzysztof i Anna Chenczke, Skrajnia 25, 62-814 Blizanów

pozaplanowa, inna niż inetrwencyjna

ochrona powietrza

01.01.2010-15.04.2014

13.03-15.04.2014

 1.  

Gospodarstwo ogrodnicze Mariusz Chenczke, Skrajnia 25, 62-814 Blizanów

pozaplanowa, inna niż inetrwencyjna

ochrona powietrza

01.01.2010-15.04.2014

13.03-15.04.2014

 1.  

INFO-GLOBAL Marek Dąbrowski Dariusz Śron spółka jawna, ul. Długa 67, 63-400 Ostrów Wielkopolski

pozaplanowa, inetrwencyjna

ochrona powietrza

01.01.2014-10.04.2014

4-14.04.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Mariusz Marek, Zawady 3, 62-860 Opatówek

pozaplanowa interencyjna

ustawa o nawozach i nawożeniu

rok 2014

04.04 do 23.04.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Józef Król, 63-720 Biały Dwór, gm. Koźmin Wlkp

pozaplanowa interencyjna

ustawa o nawozach i nawożeniu

rok 2014

05.05 do 08.05.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Łukasz Borowski, Nowa Obra 80,63-720 Koźmin Wlkp

planowa kompleksowa

gwś, ustawa o nawozach i nawożeniu, go

rok 2014

16.04 do 07.05.2014

 1.  

Ferma Drobiu Adam Plewińska, Lewkowiec 50, Ferma Drobiu w Borowcu

planowa kompleksowa

gwś, ustawa o nawozach i nawożeniu, go

rok 2013

07.05 do 26.05.2014

 1.  

Gospodarstwo Specjalistyczne Konrad Nowicki, Lewkowiec 60,Ferma drobiu w Moszczance

planowa kompleksowa

gwś, ustawa o nawozach i nawożeniu, go

rok 2013

29.05 do 10.06.2014

 1.  

Rolkom Sp. z o.o. w Sośniach, ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sośnie Oczyszczalnia w Sośniach

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 22.05.2014

08.05.2013 do 22.05.2014

 1.  

CekoŻel Sp. z o.o., Goliszew 3a, 62-817 Żelazków Oczyszczalnia w Goliszewie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 20.05.2014

6.05.2014 do 20.05.2014

 1.  

Gmina Kotlin, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 , 63-220 Kotlin

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 10.06.2014

30.05.2014 do 10.06.2014

 1.  

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice, Oczyszczalnia w Rososzycy

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 26.06.2014

11.06.2014 do 26.06.2014

 1.  

DROMICO Sp. j. Edward i Łukasz Jędrzejak, Kaliszkowice Ołobockie 5, 63-510 Mikstat, oczyszczalnia zakładowa

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2014 do 13.05.2014

30.04.2014do 13.05.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ADMAT”, ul. Kaliska 48, 46-460 Nowe Skalmierzyce, Oczyszczalnia Chłodni w Złotnikach Wielkich 1a

pozaplanowa inwestycyjna

gospodarka ściekowa,

01.01.2013 do 27.06.2014

11.06.2014 do 27.06.2014

 1.  

Monika Tatara zam. ul. Karniszewicka 162C, 95-200 Pabianice

pozaplanowa inna niż interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2014

18 i 24.06.2014

 1.  

Firma Handlowa „RAWAL” Waldemar Ratajczak , Góra ul. Dworcowa 8, 63-233 Jaraczewo

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

09 i 14.04.2014

 1.  

ZPUH Tadeusz Hojeński Nowa Wieś Książęca 42, 63-640 Bralin

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

13.05.2014

 1.  

PPH i Obrót Surowcami Wtórnymi Kasacja Pojazdów Jolanta Gniewoska, 63-220 Kotlin, Wyszki 84

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

15.05.2014

 1.  

RE-CO Robert Wieczorek, ul. Drzymały 80, 63-400 Ostrów Wielkopolski

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

16.05.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowe „WIMAR” Zbigniew i Maria Ozdowscy s. j. Pieruchy 51a, 63-304 Czermin

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

21.05.2014

 1.  

Stacja Odbioru i Demontażu Pojazdów PHU CARKAS Marek Nowak ul. Dobrzecka 95, 62-800 Kalisz

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

26.05.2014

 1.  

PPHU „IWEN” Iwona Dolińska ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 62-800 Kalisz

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

28.05.2014

 1.  

DELTA sp. j. Jankowski Pluciński Zawada, ul. Piaski 29B, 63-300 Pleszew

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

02.06.2014

 1.  

PHU A. Miklas i M. Skubisz „KMS” s.j. Końska Wieś 6, 62-872 Godziesze

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

09.06.2014

 1.  

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kaliska 13, 62-860 Opatówek

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

11 i13.06.2014

 1.  

Stacja Demontażu Pojazdów „M&A” s.c. Mączka Mirosław, Adrian Golus, Namysłaki 34, 63-405 Sieroszewice

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

17 i 28.04.2014

 1.  

PPHU Koszmider Waldemar, Szklarka Myślniewska 54, 63-500 Ostrzeszów

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

25.04.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe „EP-a” Edmund Pestka, ul. Owocowa 1, 63-700 Krotoszyn

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

17 i 26.06.2014

 1.  

PUH „RATMECH” Z. Ratajek ul. Strzelecka 1, 63-430 Odolanów

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

27.06.2014

 1.  

PHPU „ROLBUD” Michał Michalak, Lubomierz 3, 63-300 Pleszew

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

16.06.2014

 1.  

PHU Skup i Sprzedaż Złomu Kasacja Pojazdów Romuald Drobnik ul. Ludowa 2, 62-860 Opatówek

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

23.04.2014

 1.  

KUŚWIK SPÓŁKA JAWNA, UL. TATRZAŃSKA 35, 62-800 KALISZ

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza

01.01.2014 -30.04.2014

17.04 do 30.04.2014

 1.  

Włodzimierz Szczodrowski PPH "DAKAR", WIECZYN 26A , 63-304 CZERMIN

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

01.01.2013 -06.06.2014

27.05 do 06.06.2014

 1.  

Jacek Poniatowski, UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 4 , 63-740 KOBYLIN

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno – ściekowa

01.01.2014 – 20.05.2014

29.04 do 20.05.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze – Jerzy Kloński, ul. Ostrowska 31, Rososzyca, 63-405 Sieroszewice

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza

01.01.2014 – 21.04.2014

02.04 do 24.04.2014

Konin

 1.  

Andrewex sp. zo.o. Piętno

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01 – 15.04.2014

06,11.04.2014

 1.  

Fabryka Mebli Ceglewski Piotrowice

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony srodowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

2013, 2014

14,29.04.2014

 1.  

Fabryka Mebli Mikołajczyk Piotrowice

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

2013, 2014

14.04,06.05.2014

 1.  

Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców Strzałkowo

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01-31.03.2014

04,25.04.2014

 1.  

Zakład Usługowy Sp. c. Emilia Powietrzyńska i Andrzej Powietrzynski Pomarzany Fabryczne

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu
pojazdów

2013, 01.01 -10.04.2014

11,29.04.2014

 1.  

Gospodarstwo Indywidualne Józef Grudziński Sycewo, gm. Sompolno

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

bieżący

02,14.04.2014

 1.  

Colorex s.c. Psary Polskie, gm. Września

kompleksowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

2013, 1.01 – 28.04.2014r

28.04,14.05.2014

 1.  

Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej "Agrikola" ferma trzody chlewnej w Sierniczach Małych

kompleksowa

sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących
instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń

2013, 01.01- 26.05.2014

09,26.05.2014

 1.  

Gospodarstwo Indywidualne Jan Schmit

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

bieżący

28.04,14.05.2014

 1.  

MZWiK Słupca

problemowa

sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013, 01.01- 31.05.2014

09,26.06.2014

 1.  

PAK KWB Adamów O/Koźmin

problemowa

sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013 i I kwartał 2014

29.04,16.05.2014

 1.  

Kopalnia Soli Kłodawa

kompleksowa

przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzajacych ścieki do wód lub do ziemi oraz postepowanie z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2013 i I kwartał 2014

05,23.05.2014

 1.  

PPHU METAL Błażej Nowakowski Licheń Stary

kompleksowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

2013, 01.01 – 13.05.2014

25.04,13.05.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Koren Damian Kowalski Konin

kompleksowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

2013, 01.01 – 12.05.2014

24.04,12.05.2014

 1.  

"DANTEX" Daniel Kozłowski,
Plac magazynowy Tręby
Nowe, Gmina Kleczew

pozaplanowa interwencyjna

wypełnianie wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

14.02- 09.05. 2014

22.04,09.05.2014

 1.  

Kas-Boks sp. z o.o. Zieleniec

problemowa

IPPC

2013 i bieżący

10,30.04.2014

 1.  

F.H.U. MaWiD Wiesław Dekowski, Gutowo Wielkie 8

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01- 29.04.2014r

29.04,16.05.2014

 1.  

P.H.U.T.P. Rolmako Henryk Kowalski "Psary Małe

problemowa

przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska

2013, 01.01 – 13.05.2014

29.04,13.05.2014

 1.  

PPH OPTIM J. Karpiński, L. Cieślak Sp. J. Dobra

kompleksowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska

2013, 01.01- 14.05.2014

30.04,14.05.2014

 1.  

KOSŁOM, Koczorowski Słomski s.j.Września

problemowa

przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01 – 08.05.2014

28.04,08.05.2014

 1.  

Zakład usługowy "Janiak II" Janusz Janiak, Krągola Pierwsza

problemowa

przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01-06.05.2014

06,21.05.2014

 1.  

ALMAR" Skup i Przerób Surowców wtórnych Marian Krysiak Września

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01-30.04.2014

30.04,20.05.2014

 1.  

BOSCH PHU "PRIMAGAZ" Bogumił Nowicki z/s w Straszkowie

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01-15.05.2014

15.05,03.06.2014

 1.  

Intertrend Polska S.A. Września

problemowa

wypełnianie wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 1.01 – 8.05.2014

23.04,08.05.2014

 1.  

Stacja paliw Statoil Poland sp. zo.o. Września

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza, LZO w zakładzie

2013, 01.01-13.05.2014

13,20.05.2014

 1.  

PAWEŁ STANIEWICZ,
Słoneczna 13, Gmina Nekla

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencje

16.04.- 07.05. 2014

16.04,07.05.2014

 1.  

PUH LOGITRANS PARTNER Warsztat samochodowy Bierzglinek, gm. Września

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencje

10.01 – 13.05.2014

25.04,13.05.2014

 1.  

GLASPO" Sp. z o.o., Oddział Grzegorzew

problemowa

przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

2013,01.01 – 06.06.2014

20.05,06.06.2014

 1.  

FORM FOCUS¬PL Sp.z o.o. Zakład w Piotrowicach

kompleksowa

przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

2013,2014

19,22.05.2014

 1.  

TRANS-ZŁOM Składnica Kasacji Pojazdów Ireneusz Sobczak, Psary Polskie

problemowa

stacja demontażu

2013, 01.01-10.04.2014

10,28.04.2014

 1.  

Miasto Konin

pozaplanowa interwencyjna

postępowanie z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

01 – 17.04. 2014

09,17.04.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Durkiewicz Krzysztof Barłogi

problemowa

sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

2013,2014

30.04,16.05.2014

 1.  

Radosław Korzeniewski "RADEX" Budzisław Kościelny

problemowa

przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01-15.05.2014r

16,26.05.2014

 1.  

Firma Handlowa EKO-MAR Marcin Szczesiak Leśnica, gm. Koło

problemowa

przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01-19.05.2014

19.05,03.06.2014

 1.  

MOTO-CENTRUM Stanisław Antkiewicz Koło

problemowa

przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01-14.05.2014

29.04,14.05.2014

 1.  

Piekarnia Piotr Michalak Przedecz

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

bieżący

28.04,16.05.2014

 1.  

PHU NOWITEX Romuald Nowicki Straszków

problemowa

wypełnianie wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01-16.06.2014

30.05,16.06.2014

 1.  

PAK KWB Konin S.A. Odkrywka Tomisławice

problemowa

przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013, I kw.2014

27.05, 18.06.2014

 1.  

ZUO oczyszczalnia ścieków przemysłowych

problemowa

przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013, 01.01- 31.03.2014

15,29.05.2014

 1.  

PPHU NOW-POL Bierzglinek

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01-17.06.2014

30.05,17.06.2014

 1.  

Energo-Trans-Met sp.j.

problemowa

przestrzeganie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

2013, 01.01 – 11.06.2014

29.05,11.06.2014

 1.  

AUTO MIR-MAR Konin

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01-30.06.2014

11,30.06.2014

 1.  

EKOMYST Mystki, gm. Nekla

problemowa

przestrzeganie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

2013, 01.01 – 30.06.2014

16,30.06.2014

 1.  

SURGO Papier Zaryń, gm. Wierzbinek

problemowa

wypełnianie wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01 – 27.06.2014

09,27.06.2014

 1.  

PHU Adam Kloc Genowefa, gm. Krzymów

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01-05.06.2014

05,18.06.2014

 1.  

ART.-MIX Iwona Dzikowska Dąbie

kompleksowa

wypełnianie wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01-27.06.2014

12,27.06.2014

 1.  

PPHU Orzeł Września

problemowa

wypełnianie wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01-26.06.2014

13.,26.06.2014

 1.  

AUTO-ROL Kościelec

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01-27.06.2014

21.05,27.06.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Jan Gabriela Kamińscy Pospólno, gm. Strzałkowo

kompleksowa

ograniczenie zanieczyszczenia wód na terenach azotanowych

2013, 01.01-30.06.2014

18,30.06.2014

 1.  

AWAS SERWIS sp. zo.o. Warszawa Zakład W turku

problemowa

IPPC

20113, 01.01-30.06.2014

10,30.06.2014

 1.  

Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów – oczyszczalnia Strzałkowo

problemowa

przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

19.08.2013 – 31.05.2014

29.05,17.06.2014

 1.  

Gmina Nekla oczyszczalnia

problemowa

przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013, 01.01-31.05.2014

12,27.06.2014

 1.  

Grupa Producentów Owoców ROYAL sp. zo.o. Sompolinek, gm. Sompolno

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu

2013, 01.01 – 27.06.2014

12,27.06.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marek Olejniczak Wilczogóra, gm. Wilczyn

pozaplanowa interwencyjna

rozpotrzenie wniosku o interwencję

bieżący

28.05, 06.06.2014

 1.  

Andrewex Piętno, gm. Tuliszków

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencje

11.04 – 18.06. 2014

28.05,18.06.2014

 1.  

AUTO ROL Różków II, gm. Kościelec

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01-27.06.2014

28.05,27.06.2014

 1.  

Gmina Babiak oczyszczalnia Polonisz

problemowa

przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013, 01.01- 30.04.2014

10,25.06.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Turek oczyszczalnia

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

bieżący

12-16.06.2014

 1.  

Zakład Zaopatrzenia HYDROSTAL Konin

problemowa

przestrzeganie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów

2013, 01.01- 30.06.2014

16,30.06.2014

 1.  

Małgorzata Jóźwiak Kościelec

pozaplanowa interwencyjna

wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

2014

20.05,27.06.2014

 1.  

VGT II Emilia Jóźwiak Ruszków I, gm. Kościelec – nielegalny demontaż pojazdów

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

2013, 01.01- 06.062014

20.05, 06.06.2014

 1.  

VGT I Grzegorz Jóźwiak Ruszków I, gm. Kościelec

pozaplanowa interwencyjna

wypełniania wymogów w zakresie postępowanie z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01-06.06.2014

20.05, 06.06.2014

 1.  

Składowisko odpaów Nieświastów, gm. Kazimierz Biskupi

kompleksowa

wypełnianie wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 2014

11,27.06.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Iwona i Jerzy Tuzińscy, Lisiec Wielki, gm. Stare Miasto

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

16-30.06.2014

16-30.06.2014

Leszno

 1.  

Technika Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań

kompleksowa, planowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

od 28.05.2012 r. do 19.03.2014 r.

od 04.03.2014 r. do 19.03.2014 r.

 1.  

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie, ul. Mickiewicza 9, 63-100 Śrem

problemowa, pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2013 r. do 27.03.2014 r.

od 20.03.2014 r. do 03.04.2014 r.

 1.  

Spółdzielnia Inwalidów "Warta", ul. Mickiewicza 11, 63-100 Śrem

problemowa, pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2013 r. do 27.03.2014 r.

od 20.03.2014 r. do 03.04.2014 r.

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie, ul. Poznańska 44, 62-066 Granowo – oczyszczalnia ścieków w Granowie

problemowa, planowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 07.05.2014 r.

od 15.04.2014 r. do 13.05.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "TRANS-MECH" Sp. z o.o., Piotrkowice 1b, 64-020 Czempiń

problemowa, pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2013 r. do 05.06.2014 r.

od 29.05.2014 r. do 10.06.2014 r.

 1.  

Skup Złomu, Metali Kolorowych, Surowców Wtórnych , Makulatury, Szkła ul. Bojanowska 20, 64-125 Poniec

planowa problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami

od 11.04.2013r. do 14.04.2014r.

od 08.04.2014r. do 14.04.2014r.

 1.  

Maciej Nowak "MACII" Czarkowo 19, 64-125 Poniec

planowa problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami

od 28.06.2013r. do 12.06.2014r.

od 03.06.2014r. do 12.06.2014r.

 1.  

"LUCARS" Lucyna Brodziszewska ul. Gostyńska 87, 64-000 Kościan

planowa problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami

od 07.06.2013r. do 24.04.2014r.

od 16.04.2014r. do 24.04.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EWMAR" sp.j. P. Rabiega, S. Nyczak, ul. Chłapowskiego 9, 64-000 Kościan

planowa problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami

od 04.07.2013r. do 06.05.2014r.

od 25.05.2014r. do 06.05.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "URBANIAK" Paweł Urbaniak, ul. Łazienkowa 5, 63-100 Śrem

planowa problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami

od 25.07.2013r. do 04.04.2014r.

od 26.03.2014r. do 04.04.2014r.

 1.  

Firma Handlowa "ROMI" Romuald Matuszewski, Dąbrowa, ul. Nowa 7, 63-910 Miejska Górka

pozaplanowa na wniosek marszałka

gospodarka odpadami

od 01.01.2014r. do 09.05.2014r.

od 07.05.2014r.do 09.05.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Norbert Nawrot Chwałkowo 49, 63-840 Krobia

ppozaplanowa na wniosek marszałka

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami

od 19.05.2014r. do 22.05.2014r.

od 19.05.2014r. do 22.05.2014r.

 1.  

Łukasz Kwintkiewicz VAG siedziba: ul. Zamenhofa 48/3, 64-100 Leszno,obiekt kontrolowany: działka przy ul. Szkolnej 45 w m. Wilkowice, 64-115 Święciechowa

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 23.05.2014r. do 27.05.2014r.

od 23.05.2014r. do 27.05.2014r.

 1.  

Firma Handlowa "ROMI" Romuald Matuszewski, Dąbrowa, ul. Nowa 7, 63-910 Miejska Górka

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 02.06.2014r. do 11.06.2014r.

od 02.06.2014r. do 11.06.2014r.

 1.  

Ferma Drobiu Przemysław Wachulak Karpicko ul. Lipowa 26,  64-200 Wolsztyn
– Ferma Drobiu ul. Wolsztyńska 74, 62-067 Rostarzewo

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady.

od 01.01.2013r. do 16.04.2014r.

od 10.04.2014r. do 16.04.2014r.

 1.  

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Łaszczyn, Łaszczyn 64, 63-900 Rawicz

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 30.04.2014r.

od 24.04.2014r. do 30.04.2014r.

 1.  

Top Farms Wielkopolska Sp. z o. o
Piotrowo Pierwsze 6, 64-020 Czempiń
Ferma Bydła  w m. Łęka Wielka

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 11.06.2014r.

od 21.05.2014r. do 11.06.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Jan Kramski Powodowo 1, 64-200 Wolsztyn

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 04.04.2014r.

od 11.03.2014r. do 04.04.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Małgorzta Kaczmarek Stara Przysieka Pierwsza 16 64-030 Śmigiel

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2014r. do 08.05.2014r.

od 25.04.2014r. do 08.05.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Michał Putz ul. Kasztanowa 3, 64-020 Czempiń

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 06.06.2014r.

od 23.05.2014r. do 06.06.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Konrad Sikora Ziemlin 27, 63-840 Krobia

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 27.06.2014r.

od 09.06.2014r. do 27.06.2014r.

 1.  

IUNG – Rolniczy Zakład Doświadczalny Wielichowo ul. Ziemińska 1, 64-050 Wielichowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 23.06.2014r.

od 12.06.2014r. do 23.06.2014r.

 1.  

Dizgut Sp. zo.o.ul. Skautów 5/307, 45-286 Opole Oddział w Lesznie , u. Szybowników 28, 64-100 Leszno tunel aerodynamiczny

pozaplanowa interwencyja

ochrona przed hałasem

od 27.05..2014r. do 27.06.2014r.

od 27.05.2014r. do 27.06.2014r. .

 1.  

Gawroński Sp. z o.o. ul. 10 Lutego 4/3, 81-366 Gdynia Oddział Śrem, ul. Podwale 1, 63-100 Śrem

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

od 01.01.2013r. do 15.05.2014r.

od 07.04.2014r.. do 17.05.2014r..

 1.  

Kowalski Opakowania z tektury Przemysław Kowalski , Dobramyśl 3AB, 64-113 Osieczna

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

od 01.01.2013r. do 30.04.2014r.

od 28.04.2014r. do 30.04.2014r.

 1.  

Stanisław Ruszkowski Rzeźnictwo Wędliniarstwo, ul. Prymasa Krzyckiego 69, 64-117 Krzycko Wielkie

planowa kompleksowa

ochrona przed hałasem

od 01.01.2013r. do 14.05.2014r. .

od 14.04.2014r. do 14.05.2014r.

 1.  

Stolarstwo Usługowo-Produkcyjno-Przemysłowe Jan Golczak ul. Przykop 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.

planowa problemowa

ochrona przed hałasem

od 01.01.2013r. do 30.05.2014r.

od 23.05.2014r. do 30.05.2014r.

 1.  

Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak Sp. J ul. Polna 15 62-066 Granowo

planowa problemowa

ochrona przed hałasem

od 01.01.2013r. do 16.06.2014r.

od 09.06.2014r. do 16.06.2014r.

 1.  

Polcopper Sp z o.o. Przysieka Polska ul. Przemysłowa 16, 64-030 Smigiel

pozaplanowa inwestycyjna

strzępiarka do złomu – przedsięwzięcie mogąco znacząco oddziaływać na środowisko

od 01.01.2013r. do 26.06.2014r.

od 26.05.2014r. do 26.06.2014r.

 1.  

TERIEL Sp. z o.o.,
Lipowa 2A
63-800 Gostyń

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2013 r. do 13.05.2014 r.

od 14.04.2014 r. do 13.05.2014 r.

 1.  

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY STOLARSTWO EXPORT-IMPORT DARIUSZ NOWAK
ul. Mielżyńskich 12
64-100 Leszno

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza,

od 21.03.2013 r. do 14.05.2014 r.

od 06.05.2014 r. do 14.05.2014 r.

 1.  

Adeko A. Piotrowski Miąskowo 11 A 64-113 Osieczna

kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 r. do 18.06.2014 r.

od 06.06.2014 r. do 18.06.2014 r.

 1.  

KACZMAREK Spółka Jawna
Malewo 1, 63-800 Malewo

kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 r. do 08.04.2014 r.

od 18.03.2014 r. do 08.04.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu
Pożarniczego I Ochronnego SUPON Spółka Akcyjna,
Niepodległości 12, 64-100 Leszno

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza,

od 01.01.2012 r. do 04.04.2014 r.

od 26.03.2014 r. do 04.04.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy Spółka z o.o. – Zakład Przetwórstwa Mięsnego

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 r. do 25.06.2014 r.

od 11.06.2014 r. do 25.06.2014 r.

 1.  

LEOPOL MEBLE POLSKA Sp. z o.o.Spółka Komandytowa,
Sredzka 2, 63-100 Zbrudzewo

kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 r. do 30.06.2014 r.

od 09.06.2014 r. do 30.06.2014 r.

 1.  

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2
64-000 Kościan Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie

problemowa

gospodarka wodno- ściekowa, odpady

od 01.01.2013r. do 01 .04.2014r.

od 26.03.2014 r. do 01.04.2014 r.

 1.  

 Gmina Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz Oczyszczalnia scieków w Rawiczu

problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

od 01.01.2013r. do 12.05.2014r.

od 09.04.2014 r. do 12.05.2014 r.

 1.  

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 ul. Lipowa 76 A
64-100 Leszno Oczyszczalnia w Henrykowie

problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

od 01.01.2013r. do 23 .05.2014r.

od 28.04.2014 r. do 23.05.2014 r.

 1.  

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2
64-000 Kościan Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie

problemowa

gospodarka ściekowa

od 01.04.2013r. do 01.04.2014r.

od 27.05.2014 r. do 05.06.2014 r.

 1.  

Technika Sp. z o.o. – Zakład w Grodzisku Wlkp.,
ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp.,

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.04.2013r. do 11 .04.2014r.

od 19.05.2014 r. do11.06.2014 r.

 1.  

MAXFRUT Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 1a, 64-020 Czempiń.,

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno- ściekowa, odpady

od 01.01.2013r. do 12 .06.2014r.

od 13.05.2014 r. do 23.06.2014 r.

 1.  

RUTEN Gospodarka Odpadami Przemysłowymi Aneta Gola ul. Kolejowa 32, 64-020 Czempiń

kompleksowa

gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza

od 01.01.2013 do 04.04.2014

od 18.03.2014 do 04.04.2014

 1.  

PKP CARGO Wielkopolski Zakład Spółki siedziba: ul.Kolejowa 23, 60-717 Poznań Sekcja w Lesznie Sekcja w Wolsztynie

problemowa

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 do 25.06.2014

od 05.05.2014 r. do 25.06.2014 r.

 1.  

Gmina Śmigiel ul.Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

problemowa

gospodarka odpadami (cykl kontrolny dot. gospodarowania odpadami komunalnymi)

od 01.01.2012 do 11.06.2014

od 11.06.2014 r. do 13.06.2014 r.

 1.  

Gmina Siedlec ul.Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec

problemowa

gospodarka odpadami (cykl kontrolny dot. gospodarowania odpadami komunalnymi)

od 01.01.2012 do 11.06.2014

od 26.06.2014 r. do 27.06.2014 r.

 1.  

Zakład Wyrobów Betonowych Zbigniew Pabich siedziba: ul.Szkolna 19 64-234 Przemęt Żwirownia Kaszczor zlokalizowana na działce nr 907 Kaszczor

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 do 30.04.2014

od 01.01.2013 r. do 30.04.2014 r.

 1.  

Łukasz Czarnolewski ULMAR PLUS siedziba: ul.Przełom 13 61-423 Poznań działka nr 189/17 Piotrkowice, Czempiń

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 04.06.2014 do 24.06.2014

od 04.06.2014 r. do 24.06.2014 r.

 1.  

DE HEUS Sp. z o.o. Wytwórnia Pasz w Grodzisku Wielkopolskim

kompleksowa

ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 01.04.2014 r.

od 30.05.2014 r. do 13.06.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gold – Trans Henryk Kruszyński. Wielka Wieś 36,

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2014r. do 24.06.2014r.

od 29.05.2014 r. do 24.06.2014 r.

 1.  

Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, ul. Wielkopolska 1, 63-800 Gostyń

kompleksowa

ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 01.04.2014 r.

od 22.05.2014 r. do 05.06.2014 r.

 1.  

Jacek Malepszy Firma Usługowo-Handlowa, Ul. Ogrodowa 1a, 64-111 Lipno

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2014r. do 14.06.2014r.

od 04.04.2014 r. do 14.06.2014 r.

 1.  

PUHP "Dekor" Leszek Kowalski, Czacz, ul. Wielichowska 42, 64-030 Śmigiel

problemowa

gospodarka odpadami

od 01.01.2013r. do 02.04.2014r.

od 19.03.2014 r. do 02.04.2014 r.

 1.  

Białasik Grzegorz Zakład Produkcyjno Handlowy ,,Meblex”', ul. Ogrodowa 1A, 64-111 Lipno

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2013r. do 08.04.2014r.

od 31.03.2014 r. do 08.04.2014 r.

 1.  

POLPETROL S.A. Baza Paliw w Kościanie ul. Gostyńska 67, 64-000 Kościan

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, poważne awarie

od 01.01.2013 r. do 31.03.2014 r.

od 20.03.2014 r. do 01.04.2014 r.

 1.  

AKWAWIT – POLMOS S.A. Zakład produkcyjny w Lesznie,
ul. Święciechowska 2, 64-100 Leszno

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, poważne awarie

od 06.06.2012 r. do 25.04.2014 r.

od 23.04.2014 r. do 09.05.2014 r.

 1.  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze – Podziemny Magazyn Gazu Bonikowo,
Kokorzyn, ul. Długa 64-000 Kościan

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 14.05.2013 r. do 07.05.2014 r.

od 06.05.2014r. do 13.05.2014r.

 1.  

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. – Oczyszczalnia ścieków w Siedlcu ul. Polna 64-212 Siedlec

problemowa

gospdarka ściekowa, odpady

od 01.01.2013 r. do 06.06.2014 r.

od 28.05.2014r. do 06.06.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Export-Import Roman Kubinka Stacja Paliw w Masłowie Masłowo ul. Śląska 47A, 63-900 Masłowo

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2013 r. do 12.06.2014 r.

od 04.06.2014r. do 12.06.2014r.

 1.  

"UTASZ-SPEED" Sp. z o.o. – Zakład w Jerce Jerka, Os. Brzozowiec 37, 64-010 Krzywiń

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2013 r. do 23.06.2014 r.

od 11.06.2014r. do 23.06.2014r.

Piła

 1.  

Hans Andersson Plastics AB
ul. Niepodległości 30, 64-695 Okonek

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

16.04. – 05.05.2014

 1.  

Spółka Wodno-Ściekowa GWDA, ul. Na Leszkowie, 64-920 Piła,
dot. kompostowni odpadów

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

bieżący

15.04. – 05.05.2014

 1.  

Gorzelnia Brzostowo, Brzostowo 10,
89-350 Miasteczko Krajeńskie

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

10.04. – 25.04.2014

 1.  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie – Sekcja Eksploatacji w Pile, ul. Poznańska 16, 64-920 Piła

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska

bieżący

08.04.-29.04.2014

 1.  

WOPOL-TRANS Maria i Ryszard Wota S. C.
ul. Lipowa 4, 62-130 Gołańcz

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

08.04.- 24.04.2014

 1.  

Firma Wielobranżowa CARO
Barbara Uliczna i Krzysztof Uliczny, 64-930 Kotuń

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

08.04. – 25.04.2014

 1.  

Pomoc Drogowa Mechanika Blacharstwo Lakiernictwo – Stacja Demontażu Pojazdów Roman Rudawski,
ul. Roosevelta 22, 64-915 Jastrowie

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

23.04. – 06.05.2014

 1.  

PETERBUS Handel Autobusami PPHU PETERBUS Przemysław Lewandowski, Osiedle Tęczowe 12, Podanin, 64-800 Chodzież

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

bieżący

01.04. – 14.04.2014

 1.  

Mieczysław Gólcz P.U.H Gólcz & Synowie,
Grabówno 55, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

23.04. – 08.05.2014

 1.  

EUROWARTEX Sp. z o.o.
ul. Mostowa 5, 64-600 Oborniki

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

bieżący

01.04. – 16.04.2014

 1.  

BIMEX-BETON s.c.
ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

08.04. – 08.05.2014

 1.  

SANITA FOOTWEAR Sp. z o.o.
ul. Kamienna 2, 64-920 Piła

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

11.03. – 03.04.2014

 1.  

Zakład Rolniczo-Przemysłowy ”Farmutil HS” S.A. Zakład "PILUTIL", ul. Przemysłowa 4,
64-810 Śmiłowo

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

19.03. – 18.04.2014

 1.  

Miasto i Gmina Gołańcz,
ul. dr Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

08.04. – 08.05.2014

 1.  

Gmina Miejska Chodzież
ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

13.03. – 09.04.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KARTOP Henryk Kieruj ul. Zwycięstwa 37, 64-800 Chodzież

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

bieżący

16.04. – 05.05.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WOZŁOM" Wojciech Woźniczka,
Notecka 32, 64-800 Chodzież

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

bieżący

29.04. – 13.05.2014

 1.  

AUTOHANDEL Michał Sawicki
Przybychowo 20, 64-710 Połajewo

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

24.04. – 15.05.2014

 1.  

KB Investment House
ul. Ks. Nawrowskiego 33, 62-100 Wągrowiec

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

16.04. – 13.05.2014

 1.  

Gmina Budzyń
ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

09.04. – 09.05.2014

 1.  

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, Rydygiera 1, 64-920 Piła

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.
Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

04.03.-14.04.2014

 1.  

Farma Wiatrowa Pawłowo Relax Wind Park III Tomczyce, 62-130 Gołańcz

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

25.04.-21.05.2014

 1.  

Hurtownia Płyt i Akcesoriów Meblowych Jan Posert, ul. Kossaka 88, 64-920 Piła

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

bieżący

29.04. – 20.05.2014

 1.  

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe REMO E.G. Edmund Garstka, Kowanówko, ul. Obornicka 1A, 64-600 Oborniki

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

25.04. -15.05.2014

 1.  

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „KOMFORT” Jan Kubacki,
Osiedle Cechowe 22, 64-840 Budzyń

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

16.04. – 21.05.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARPOL Przemysław Larek,
ul. Brzostowska 1, 89-350 Miasteczko Kraj.

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

30.04.- 20.05.2014

 1.  

Zakład Handlowo-Usugowy ALBATROS Adam Soboń , Szosa Dworcowa 7A,
64-731 Drawski Młyn

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

bieżący

14.03.- 14.04.2014

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Leśna 46, 64-965 Okonek
– składowisko w Anielinie

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

20.05. – 12.06.2014

 1.  

Urząd Miasta w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wlkp.
– składowisko w Hucie Szklanej,

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

08.05. – 30.05.2014

 1.  

Urząd Miasta i Gminy ul. Kordeckiego,
89-340 Białośliwie, – składowisko w Białośliwiu

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

11.04. – 14.05.2014

 1.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

28.03.-22.04.2014

 1.  

Urząd Miasta i Gminy Szamocin -Składowisko Odpadów w Jaktorowie

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

10.04.-09.05.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyrzysku, ul. Podgórna 1A, 89-300 Wyrzysk – składowisko w Bagdadzie

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

30.04.-26.05.2014

 1.  

Produkcja-Handel-Usługi "ROL-BIG" Sp. z o.o. w Brzeźnie; Hodowla Brojlerów Kurzych w Brzeźnie, 64-700 Czarnków

planowa problemowa

Sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

bieżący

06.05.-29.05.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Andrzej Grzelak, Kałądek 10, 64-730 Wieleń

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

22.05.-20.06.2014

 1.  

"UNILOKAT Przemysław Strus", Robert Jerzy Strus, Uścikowiec 7,
64-600 Oborniki

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.
Sprawdzenie prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów z listy zielonej, w szczególności klasyfikacji przemieszczanych odpadów.

bieżący

23.05.-17.06.2014

 1.  

BROMARGO Sp. z o.o. Ferma Drobiu – Ostrówki, 64-830 Margońska Wieś

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

28.05.-18.06.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Katarzyna Schweiger,
Lipiniec, 64-830 Margonin

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

04.06.-23.06.2014

 1.  

LUBACELL Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 1, 64-720 Lubasz

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

28.05.-23.06.2014

 1.  

IW-MET Ryszard Matuszak,
Popówko 42, 62-606 Popówko, Gmina Oborniki

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

bieżący

27.05.-25.06.2014

 1.  

GRIZZLY-POLSKA Sp. z o.o.,
Kornela Makuszynskiego 8, 64-920 Piła

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

bieżący

14.05.-27.05.2014

 1.  

Gmina Połajewo,
ul. Obornicka 6a, 64-710 Połajewo

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

bieżący

2205.-25.06.2014

 1.  

Maciej Pokora MERC,
Byszki 57, 64-850 Ujście

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

20.06.-30.06.2014

 1.  

Zakład Stolarski J. Smolarz & W. Gemza w Blękwicie, Blękwit 27, 77-400 Złotów

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.
 Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

16.06.-30.06.2014

 1.  

Usługi Sprzętem Drogowym Mirosław Wróbel,
Staszica 58A, 64-850 Ujście

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

29.05.-13.06.2014

 1.  

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory – oczyszczalnia ścieków w Kaczorach

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

22.05.-06.06.2014

 1.  

Gospodarstwo rolne,
Owieczki 2, 64-610 Rogoźno

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

09.05.-26.05.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowe BIS-BEL Marian Belter – Stacja Paliw w Grabównie,
Gmina Miasteczko Krajeńskie

pozaplanowa inna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

03.06.-17.06.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowe BIS-BEL Marian Belter – Stacja Paliw w Wysokiej,
89-320 Wysoka

pozaplanowa inna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

02.06.-17.06.2014

 1.  

PHU Baza Paliw S.C. Janusz Ekiert, Jerzy Stachowiak, 62-130 Damasławek – Stacja Paliw w Gołańczy

pozaplanowa inna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

15.05.-05.06.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowe „KANON” Irena Kaźmierczak Łucja Nowakowska Sp. J. Sarbka , 64-700 Czarnków

pozaplanowa inna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

14.05.-30.05.2014

 1.  

ZGKiM Okonek – oczyszczalnia ścieków w Borucinie

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

07.05.-23.05.2014

 1.  

Oczyszczalnia w Nadarzycach Gmina Jastrowie

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

10.06. – 25.06.2014

 1.  

ZECiUK Jastrowie oczyszczalnia w Sypniewie

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

29.05.-12.06.2014

 1.  

Zakład Produkcji Drzewnej Paweł Krzyśka,
ul. Żurawia 5, 64-610 Rogoźno

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

27.05. –

 1.  

Białośliwska Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców „Sady Krajny”
ul. Podgórna 54 A, 89-340 Białośliwie

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

06.05.-27.05.2014

 1.  

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, Wojskowa Administracja Koszar nr 1 w Poznaniu – Obiekt nr 5 w m. Dolaszewo, 64-930 Szydłowo

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

29.04.-20.05. 2014

 1.  

Usługi Handlowo-Produkcyjne
Mirosława Zarzycka
Objezierze 36/11, 64-600 Oborniki

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

29.04.-20.05. 2014

 1.  

Damian Grabowski AUTO-GRABOL, ul. Okulickiego 11, 64-800 Chodzież

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

07.05.-23.05.2014

 1.  

Paulina Krüger Usługi Transportowe
ul. Witosa, 64-980 Trzcianka

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

21.05.-05.06.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Ewa Siwakowska
Studzieniec 3, 64-610 Rogoźno

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

22.05.-20.06.2014

 1.  

Firma Produkcyjno-Usługowa SARA Małgorzata Bonikowska,
ul. Walki Młodych 35, 62-130 Gołańcz

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

03.06.-18.06.2014

 1.  

JĘDRUŚ Gabriela Nadolińska ul. Chodzieska 33, 64-840 Budzyń

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

13.06.-30.06.2014

 1.  

Rene Coffee Pads „MAGMAR” Marcin Troczynski – Palarnia Kawy,
ul. Polna, 64-920 Piła

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

14.05.-29.05.2014

 1.  

FAM Grupa Kapitałowa S.A. Zakład w Obornikach,
ul Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.
Sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

bieżący

23.05.-26.06.2014

 1.  

Lumag Sp. z o.o.,
ul. Rogozińska 72, 64-840 Budzyń

pozaplanowa inwestycyjna

Ocena przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przez inwestora realizującego nowe przedsięwzięcie.

bieżący

03.06.-30.06.2014

 1.  

Comfort Invest Sp. z o.o. spółka komandytowa – dotyczy węzła betoniarskiego,
ul. Obornicka 1B, 64-630 Ryczywół

pozaplanowa na wniosek

Kontrola wynikająca z wniosku Komendy Powiatowej w Obornikach – realizacji przedsięwzięcia – etap uregulowań formalno-prawnych z zakresu ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac budowlanych.

bieżący

06.06.-25.06.2014

 1.  

BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. w Poznaniu
– Zakład Produkcji Etanolu i Pasz w Rąbczynie 55, 62-100 Wągrowiec

pozaplanowa na wniosek

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Sprawdzenie realizacji przedsięwzięcia pt. "Ograniczenie emisji hałasu z Zakładu Produkcji Etanolu i Pasz w Rąbczynie, Rąbczyn 55, 62-100 Wągrowiec.

bieżący

13.06.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOMPLEXMŁYN" Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 62/64, 62-100 Wągrowiec

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

28.05.-12.06.2014

 1.  

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Benedykt Piasecki – Lakiernia w m. Zbietka,
Zbietka, 62-290 Mieścisko

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

26.05.-10.06.2014

 1.  

Soufflet Facilities Polska Sp. z o.o. Elewator zbożowy w Gołańczy, Margoninska 8,
62-130 Gołańcz

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

30.04.-23.05.2014

 1.  

Zakład Obróbki Drewna "ZODAN" Adam Nowak, ul. Batorego 1, 89-320 Wysoka

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

24.04.-27.05.2014

 1.  

RZGW Statek PERKOZ
Walkowice, gm. Czarnków

planowa problemowa

Sprawdzenie przepisów prawa w zakresie stosowania siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.

bieżący

16.06-26.06.2014

 1.  

ABC AST Spółka z o.o.,
Staszica 9, 64-600 Oborniki

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

12.06.-27.06.2014

 1.  

Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów – Zakład Pracy Chronionej,
ul. Gnieźnieńska 38, 62-100 Wągrowiec

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

03.06.-18.06.2014

 1.  

Zakład Przemysłu Drzewnego "ROMA", ul. Klasztorna 23, 62-130 Gołańcz

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

13.05.-21.05.2014

 1.  

Klub SEVEN Sp. C. Dyskoteka ul. Bydgoska 35, 64-920 Piła

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

23.05.-11.06.2014

 1.  

Las-Ogród-Wawrzyniak Ewa Konig,
Kościuszki 113, 64-700 Czarnków

planowa problemowa

Sprawdzenie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

bieżący

06.05.-21.05.2014

 1.  

Przewozy Regionalne sp. z o.o. Warszawa „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, Sekcja Przewozów Pasażerskich w Krzyżu Wlkp.

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

18.03.-08.04.2014

 1.  

ALTVATER Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie realizacji zadań zastępczych instalacji na wypadek awarii dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

bieżący

06.06.-30.06.2014

 1.  

PPHU Zenon Kryniewiecki,
Byszki 39a, 64-850 Ujście

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

30.04.-14.05.2014

 1.  

PPHU Piotr Szalaty,
ul. Kręta 19, 62-100 Wągrowiec

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska

bieżący

18.03.-04.04.2014

 1.  

Firma Szarp Piotr Roggenbuck,
Chojnicka, 20, 77-400 Złotów

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

27.03.-17.04.2014

 1.  

Zakład Usługowo-Handlowy TOR Skup Sprzedaż Złomu Janusz Nazimek ul. Ogrodowa 76, 64-820 Szamocin

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

23.05.-04.06.2014

 1.  

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Punkt Kasacji Pojazdów – Bolesław Lemański, ul. Gnieźnieńska 51C, 62-100 Wągrowiec

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

27.05.-06.06.2014

 1.  

Krystyna i August Kuriata, Skrzatusz40, 64-930 Szydłowo

pozaplanowa na wniosek

Sprawdzenie funkcjonowania systemu transgranicznego przemieszczania odpadów.

bieżący

16.05.-16.06.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZŁOM CAR Jerzy Ratajczak ul. Pocztowa 15, 62-290 Mieścisko

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

05.06.-13.06.2014

Poznań

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROS Łukasz Minczykowski siedziba: ul. Mściszewska 1, 62-095 Murowana Goślina,
adres do korespondencji: ul. Jana Pawła II 84, 64-550 Duszniki
miejsce wykonywania czynności kontrolonych: działki o numerach ewidencyjnych 1/11 i 1/7 (obręb Junikowo, arkusz 26) położone w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem,

2011 i 2012

21.03.2014r. – 14.04.2014r.

 1.  

Dariusz Korytowski KORMAX-HOL
siedziba:ul. Żorska 14, 61-345 Poznań
miejsce wykonywania czynności kontrolonych: ul. Skoczowska 19, 61-345 Poznań

interwencyjna problemowa

odpady

2014r.

01.04.2014r.-11.04.2014r.

 1.  

INWESTOR POLSKA Sp. z o.o.
siedziba: ul. Armii Poznań 28, 62-030 Luboń
miejsce wykonywania czynności kontrolonych: Tereny poeksploatacyjne złóż kruszywa naturalnego mieszczące się w Luboniu przy ul. Chemików:
– LUBOŃ IV położone na działkach o numerach ewidencyjnych: 18/6, 19/3, 20/1, 21/1, 22-część, 49/2, 50/2, 51/2
– LUBOŃ V położone na działce o nr ewid.: 22-część

interwencyjna problemowa

odpady

2013r. stan bieżący

24.04.2014r. – 12.05.2014r.

 1.  

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna KARINUS
siedziba: ul. Ostrówek 7, 61-121 Poznań
miejsce wykonywania czynności kontrolonych i adres do korespondecnji: ul. Jawornicka 50, 60-161 Poznań

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem,

2013r. i stan bieżący

25.04.2014r. – 13.02.2014r.

 1.  

BUDMAT Firma Handlowo-Usługowa Roman Felberg siedziba: ul. Topolowa 20, 64-600 Oborniki
miejsce wykonywania czynności kontrolonych: ul. abpa Walentego Dymka 212, 61-245 Poznań

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem

2013r. i stan bieżący

12.05.2014r. – 23.05.2014r.

 1.  

Panasonic Energy Poland S.A. ul. Słoneczna 42, 62-200 Gniezno

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem

2013r. i stan bieżący

05.06.2014r. – 12.06.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Łępecki & Matuszczak Mariusz Łępecki, Krzysztof Matuszczak s.j., ul. Gołężycka 132, 61-357

problemowa

odpady, gospodarka wodno-ściekowa

2013r. i stan bieżący

03.06.2014r. – 13.06.2014r.

 1.  

Obiekt Handlowy nr 3, KONTRA P.H.U. Paweł Kaczmarek, Piotr Kaczmarek Sp. J., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo

problemowa

opłaty, hałas

2014

29.04.2014-16.05.2014

 1.  

Malarnia proszkowa Eichler Rafał, ul. Ignacego Daszyńskiego 32, 63-000 Środa Wielkopolska

kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

21.05.2014-06.06.2014

 1.  

Zakład Galwanotechniczny „GALWANIT” Ewa Małuszyńska, ul. Przemysłowa 21, 61-579 Poznań

kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

27.03.2014-11.04.2014

 1.  

Daria Garczyk, ul. Polna 8, 62-050 Krosno k/Mosiny

interwencyjna kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty, hałas

2014

30.05.2014-13.06.2014

 1.  

CHIRO Damian Dębicki, ul. Drobnika 55, 60-681 Poznań

problemowa

opłaty, hałas

2014

28.03.2014-14.04.2014

 1.  

Pryzmat Zakład Wielobranżowy Norbert Andrzejewski, ul. Poznańska 6, 62-060 Stęszew

kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

23.04.2014-09.05.2014

 1.  

Bogdan Stanicki STANTECH Zakład PHU, ul. Świerkowa 27 Cielimowo, 62-220 Niechanowo

kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

11.04.2014-29.04.2014

 1.  

AUTO-SZROT Jacek Boliński, ul. Bzowa 18, 62-200 Gnieznom-ce: Jankowo Dolne 20a, 62-200 Gniezno

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

13.06.-30.06.2014r.

 1.  

FRANCO Stacja Kasacji i Złomowania Pojazdów Franciszek Cyprych, Woźniki 2, 62-200 Gniezno

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

13.06.-26.06.2014r.

 1.  

Firma SANOK Piotr Sanok, Jankowo Dolne 48a, 62-200 Gniezno, m-ce: Targowa 6, Kłecko

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

13.06.-30.06.2014r.

 1.  

Zbigniew Garstka, Jankowo Dolne 65, 62-200 Gniezno

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

13.06.-26.06.2014r

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALUL urszula Brożek, ul. Średnia 13a, 61-011 Poznań, m-ce: Bugaj 100/4 62-007 Biskupice

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

30.05.-02.06.2014

 1.  

STENA RECYKLING Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa Oddział Swarzędz ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzędz

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

25.04.-12.05.2014

 1.  

Stacja Demontażu Pojazdów Mechanicznych Błażej bartkowiak, ul. Kolejowa 20, 64-300 Nowy Tomyśl

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

15.05.-29.05.2014r

 1.  

AUTO-RECYKLING Stacja Demontażu Pojazdów Piotr Antoniewicz, ul. Kolejowa 45, 64-300 Nowy Tomyśl

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

15.05.-30.05.2014

 1.  

Scholz Polska Sp. zo.o., ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin, m-ce: ul. Wojska Polskiego 15, 64-500 Szamotuły

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

29.05.-10.06.2014

 1.  

AUTO-CZĘŚCI kasacja Pojazdów Edmund Telichowski, Boruja Kościelna ul. Chmielna 1, 64-300 Nowy Tomyśl

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

15.05.-30.05.2014

 1.  

AUTO-CZŚCI Tomasz Kupiński, ul. Poznańska 91, 60-185 Skórzewo

interwencyjna, kompleksowa

odpady

2013r., bieżący

28.03.-09.04.2014r

 1.  

Związek Międzygminny GOAP, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

problemowa

odpady

2013r., bieżący

24.04.-12.06.2014

 1.  

AQUANET S. A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
miejsce kontroli: oczyszczalnia ścieków w m. Borówiec

problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpady
 

2012, 2013 i bieżący 2014

06.05-21.05.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.


ul. Pocztowa 3, 62-090 Rokietnica


miejsce kontroli: oczyszczalnia ścieków w Bytkowie

 interwencyjna problemowa

ścieki, odpady

2012, 2013 i bieżący 2014

15.05.-25.04.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PASZ-KONSPOL” Sp. z o.o. Gierłatowo 21, 62-330 Nekla
miejsce kontroli: Ferma Drobiu w Brodziszewie ul. Wjazdowa 22, 64-500 Szamotuły

planowa kompleksowa

wszystkie komponenty

2012,2013 i bieżący 2014

19.05-02.06.2014 r.

 1.  

TRECE Sp. z o.o.
ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań miejsce kontroli: Plewiska działka nr 1951

interwencyjna problemowa

odpady, woda,

bieżący 2014

09.06.-25.06.2014 r.

 1.  

Gmina Swarzędz ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz miejsce kontroli: Teren zlewni kolektora deszczowego Swarzędz Południe

inna niż interwencyjan problemowa

ścieki

2012, 2013 i bieżący 2014 r.

06.03-31.03.2014 r.

 1.  

„JUTAR” Olgierd Jurek Andrzej Tarnogrodzki Spółka Jawna Łagiewniki Kościelne 3 62-272 Łagiewniki Kościelne

 interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2012, 2013 i bieżący 2014 r.

07.04.-28.04.2014 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Radosław Dera
Witoldzin 2, 64-514 Pamiątkowo

kompleksowa

wszystkie komponenty

2012, 2013 i bieżący 2014 r.

18.04.-07.05.2014 r.

 1.  

STOMIL-POZNAŃ S.A. ul. Starołęcka 18 61-361 Poznań

interwencyjna problemowa

 powietrze

2013, 2014

12.03.2014.-17.04.2014.

 1.  

WRAL Lakiernictwo Pojazdowe – Włodzimierz Rajewski ul. Dąbrowskiego 489A 60-451 Poznań

interwencyjna problemowa

powietrze

2014

12.05.2014.-29.05.2014.

 1.  

województwo wielkopolskie

problemowa

powietrze

2013, 2014

 

 1.  

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawska 349 61-060 Poznań, Zakład nr 3 Odlewnia Aluminium ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 240

interwencyjna problemowa

powietrze hałas

2013, 2014

04.04.2014.-22.04.2014.

 1.  

R. Twining and Company Sp. z o. o., ul. Rabowicka 29/31, 62-020 Swarzędz-Jasin

kompleksowa

powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodnościekowa, rynek opakowania i odpady opakowaniowe

2013 r., stan bieżący 2014 r.

09.06.2014 r. – 24.06.2014 r.

 1.  

Nieregularny Transport Ciężarowy Beniamin Hybiak, Rogusko 10, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

kompleksowa

powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodnościekowa

2013 r., stan bieżący 2014 r.

29.04.2014 r. – 14.05.2014 r.

 1.  

Zakład Ogólnobudowlany LENBUD Rajmund Lenartowicz, ul. Altanowa 8, 62-021 Paczkowo, miejsce kontroli: działki o nr ewid. 48/5, 48/6 i 48/9 Sokolniki Gwiazdowskie, gm. Swarzędz

interwencyjna kompleksowa

powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodnościekowa

2013 r., stan bieżący 2014 r.

19.05.2014 r. – 03.06.2014 r.

 1.  

DC Druckchemie Polska Sp. z o. o., ul. Spichrzowa 16, 62-200 Gniezno

inna niż interwencyjna problemowa

odpady, opakowania i odpady opakowaniowe, powietrze, przeciwdziałanie poważnym awariom, gospodarka wodnościekowa

2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., stan bieżący 2014 r.

04.04.2014 r. – 22.04.2014 r.

 1.  

Gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Zbigniewa Chojan, Głuchowo 12, 64-510 Wronki

interwencyjna problemowa

odpady, gospodarka wodnościekowa

2013 r., stan bieżący 2014 r.

29.05.2014 r. – 16.06.2014 r.

 1.  

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wroniecka 2 64-410 Sieraków

problemowa

gospodarka wodnościekowa

2013, I półrocze 2014 r. oraz autominitoring

28.04.2014-14.05.2014

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14 64-500 Szamotuły

problemowa

gospodarka wodnościekowa

2013, I półrocze 2014 r. oraz automonitoring

11.06.2014-27.06.2014

 1.  

Gmina Nowe Miasto n/Wartą ul. Poznańska 14 63-040 Nowe Miasto n/Wartą

problemowa

gospodarka wodnościekowa

2013, I półrocze 2014 r. oraz automonitoring

02.05.2014-19.05.2014

 1.  

NIVEA Polska Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 32 61-021 Poznań

interwencyjna problemowa

gospodarka wodnościekowa

bieżący i I półrocze 2014 r.

28.05.2014-12.06.2014

 1.  

Skip Wojciech Żwawiak ul.Syrenia 8a, 61 – 017 Poznań

inna niż interwencyjna – problemowa

odpady

 2013 rok i stan bieżący

29.05.2014 r. – 26.06.2014 r.

 1.  

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Poznań ul.28 Czerwca 1956 nr 194, 61 – 485 Poznań

inna niż interwencyjna – problemowa

odpady

2013 rok i stan bieżący

28.05.2014 r. – 11.06.2014 r.

 1.  

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. Al..Marcinkowskiego 11, 62 – 827 Poznań – miejsce kontroli: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchym Lesie ul.Meteorytowa 1

interwencyjna problemowa

 hałas

stan bieżący

10.06.2014 r.- 23.06.2014 r.

 1.  

Urząd Gminy w Sierakowie ul.8 Stycznia 38, 64 – 410 Sieraków

problemowa

odpady komunalne

2013 rok

16.05.2014 r. – 16.06.2014 r.

 1.  

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o. ul.Zachodnia 4, 62 – 080 Tarnowo Podgórne – miejsce kontroli: kompostownia odpadów w m.Rumianek

 problemowa

odpady

2013 rok oraz stan bieżący

14.05.2014 r. – 29.05.2014 r..

 1.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Hemar" Sp. z o.o. ul.Boranta 17, 61 – 608 Poznań

inna niż interwencyjna – problemowa

odpady komunalne

2013 rok i stan bieżący

09.04.2014 r. – 25.04.2014r.

 1.  

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym , ul.Szwajcarska 3, 61 – 285 Poznań

inna niż interwencyjna – problemowa

odpady

lata 2011- 2013 oraz stan bieżący

10.04.2014 r. – 28.04.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS – Plus Sp.z o.o. ul.Szałwiowa 34 a/2 , 62 -064 Plewiska – miejsce kontroli: ul.Przemysłowa 1, 64 – 330 Opalenica

kompleksowa

odpady

2013 r. i stan bieżący

20.05.2014 r. – 04.06.2014 r..

 1.  

Urbis Sp. z o.o. ul.Chrobrego 24/25, 62 – 200 Gniezno- miejsce kontroli składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Lulkowo

kompleksowa

odpady

2013 r. oraz stan bieżący

23.05.2014 r. – 09.06.2014 r..

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe CRIS – MA Stolarek Marzena ul.Piłsudzkiego 11, 64 – 300 Nowy Tomyśl- miejsce kontroli: m.Sękowo 168

interwencyjna – problemowa

odpady

2013 r. i stan bieżący

28.04.2014 r. – 14.05.2014 r.

 1.  

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Dariusz Augustyniak ul. Wiejska 55, Będlewo ferma Wronczyn – Zaparcin

kompleksowa

powietrze, woda, ścieki, hałas, odpady, nawozy naturalne, opłaty

2012 – 2013

17.04- 06.05.2014

 1.  

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Jerzy Augustyniak ul. Wiejska 31A, Będlewo

kompleksowa

powietrze, woda, ścieki, hałas, odpady, nawozy naturalne, opłaty

2012 – 2013

16.05 – 02.06.2014

 1.  

Gospodarstwo rolne Tomasz Mizgier

kompleksowa

powietrze, woda, ścieki, hałas, odpady, nawozy naturalne, opłaty

2012, 2013

06 – 24.06.2014

 1.  

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul.1 Maja 21, 62 – 240 Trzemeszno

interwencjna problemowa

ścieki, komunalne osady ściekowe opłaty

2012 – 2013

15.05 – 12.06.2014

 1.  

Relanda Sp. z o.o. ul. Poznańska 67, 64 – 560 Ostroróg

interwencyjna problemowa

odpady, powietrze, ścieki,

2013/2014

10 – 28.04.2014

 1.  

Wołowina sp.zo.o. ul. Jesionowa 15, 64 – 550 Duszniki

interwencyjna problemowa

odpady,powietrze, woda, scieki, opłaty

137/2014

04-22.04.2014

 1.  

DCD HABITAT Sp. z o.o. ul. Mosińska 9, 62-060 Stęszew

kompleksowa

wszystkie komponenty

2011do bieżący 2014r.

04.04-30.04.2014r.

 1.  

DCD LaboratoriaSp. z o.o. ul. Mosińska 9, 62-060 Stęszew

 interewncyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2011do bieżący 2014r.

11.04-29.04.2014r.

 1.  

A-Z Print Anna Zimniak ul.Długa 58, zakrzewo 62-070 Dopiewo

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013r, bieżący 2014r

8.05-23.05.2014r.

 1.  

SAVITOR Sp. z o.oul.Jagodowa 6 Piekary, 62-200 Gniezno

kompleksowa

wszystkie komponenty

 bieżący 2014r

09.04-24.04.2014r.

 1.  

EUROVERLUX Sp. z o. o, ul. Gdańska 129, 62-200 Gniezno

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013r, bieżący 2014r

06.05-21.05.2014r.

 1.  

Julia Stachowska Firma Usługowa – Skup Złomu i Metali Kolorowych, ul. Leszczyńska 99A, 62-060 Mosina,

interwencyjna kompleksowa

ochrona powietrza i gospodarka odpadami

 bieżący 2014r

03.06.-1706.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Skorliński, ul. Polna 13E, 64-360 Zbąszyń, m. kontroli: ul. Dolna, część działki ewidencyjnej nr 63/34 obręb Zbąszyń

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 r., bieżący

21-05-2014 -05-06-2014

 1.  

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Góra, m. kontroli: Międzychód (nastawnia dysponująca, nastawnia wykonawcza, strażnice, schronisko i linia kolejowa nr 363, 368, 373)

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 r., bieżący

18-06-2014 – 18-06-2014

 1.  

Silva Spółka z o.o. Silva Recycling Oddział w Strzelcach Opolskich, ul. 1 Maja nr 52, 47-100 Strzelce Opolskie, m. kontroli: ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzędz

interwencyjna problemowa

odpady, opłaty

bieżący

28-04-2014 – 14-05-2014

 1.  

PRO-BUD Patryk Kukowiecki, ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań, m. kontroli: Poznań, ul. Przemyska

interwencyjna problemowa

odpady, opłaty

2013 r., bieżący

28-05-2014 – 12-06-2014

 1.  

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn; miejsce prowadzenia kontroli Sklep BIEDRONKA nr 1985, ul. Naramowicka 219, 61-611 Poznań

interwencyjna problemowa

hałas

II kwartał 2014r.

07.04.2014r. – 23.04.2014r.

 1.  

„Kamieniarstwo Ewa Piaskowska”, ul. Torowa 26, 62-050 Mosina

interwencyjna problemowa

hałas

II kwartał 2014r.

12.05.2014r. – 27.05.2014r.

 1.  

Kompania Piwowarska S.A., ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań; miejsce prowadzenia kontroli Centrum Dystrybucji Swarzędz, ul. Rabowicka 51B, 62-020 Swarzędz

interwencyjna problemowa

hałas

II kwartał 2014r.

21.05.2014r. – 05.06.2014r.

 1.  

"MIRALEX HOTELE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń; miejsce prowadzenia kontroli Hotel Poznański, ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń

interwencyjna problemowa

hałas

II kwartał 2014r.

11.06.2014r. – 27.06.2014r.

 1.  

"STAL-BET" PAWLICKI SPÓŁKA JAWNA, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń

interwencyjna problemowa

hałas

II kwartał 2014r.

11.06.2014r. – 27.06.2014r.

 1.  

PRAKTIKER Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa; miejsce kontroli PRAKTIKER POLSKA, Centrum Handlowe Galeria Pestka, Market 371, Al. Solidarności 47, 61-696 Poznań

problemowa

rynek

II kwartał 2014r.

14.04.2014r. – 30.04.2014r.

 1.  

SELGROS Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań

problemowa

rynek

II kwartał 2014r.

25.04.2014r. – 13.05.2014r.

 1.  

WYBOROWA S.A. ul. Komandoria 5, 61-023 Poznań, Zakład Produkcji Spirytusu ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań

problemowa

woda, ścieki, powietrze, odpady, poważne awarie,opakowania, REACH, KOBIZE

2013 r. i stan aktualny

2.04-14.04.2014

 1.  

 

NAPENA Sp.z o.o.
ul. Świdlińska 1, 64-500 Szamotuły

kompleksowa

 woda, ścieki, powietrze, odpady, poważne awarie,opakowania, hałas, KOBIZE,

2013 r. i stan aktualny

17.04-06.05.2014

 1.  

ILT Jan Szymczak , Głębocko 8A, 62-095 Murowana Goślina

kompleksowa

 woda, ścieki, powietrze, odpady, poważne awarie,opakowania, hałas, KOBIZE,PRTR, REACH.

2013 r. i stan aktualny

13.05-22.05.2014

 1.  

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siemianowie
Siemianowo 20, 62-261 Lednogóra

kompleksowa

 woda, ścieki, powietrze, odpady, poważne awarie,opakowania, SZWO, hałas, KOBIZE

2013 r. i stan aktualny

05.06-18.06.2014

 1.  

Novol Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, 62 – 095 Komorniki

problemowa

poważne awarie

2010 r., 2011 r., 2012r. 2013r.

02.04.-17.04.2014

 1.  

Inline Poland Sp. z o.o. ul. Polna 40, 62 – 095 Murowana Goślina

kompleksowa

powietrze

2013r., 2014 r.

04.06.-17.06.2014r.

 1.  

HADEX-GAZ Sp. z o.o. ul. J.H. Dąbrowskiego 536, 60 – 451 Poznań

problemowa

poważne awarie

2012r. 2013r.

03.04.-17.04.2014

 1.  

„KORLEN” Sp. z o.o. ul. Żwirki I Wigury 2A, 62 – 230 Witkowo, miejce kontroli: Mąkownica, gm. Witkowo dz. Nr 364 ark. 1

inna niż interwencyjna kompleksowa

poważne awarie

2014r.

08.05.-22.05.2014

 1.  

Nutrico Polska Sp. z o.o. ul. Sterlinga 27/29, 90 – 212 Łódź, miejsce kontroli: ul. Poznańska 75, 60 – 185 Skórzewo

inna niż interwencyjna kompleksowa

powietrze

2012r. 2013r.

30.04.-14.05.2014

 1.  

ADREX Waszkiewicz Adam, ul. Rogozińska 60, 62 – 095 murowana Goślina

interwencyjna kompleksowa

gospodarka odpadami

2013r., 2014 r.

17.06.-26.06.2014r.

 1.  

Paweł Rosiński „GLOBAL” os. Jana III Sobieskiego 40 lok. 16, 60 – 688 Poznań miejsce kontroli: ul. Prowansalska 15, 61 – 616 Poznań

interwencyjna kompleksowa

gospodarka wodnościekowa

2013r., 2014 r.

12.06.-26.06.2014r.

 1.  

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne- Bartosz Przybylski, Kędzierzyn 28, 62-220 Niechanowo

kompleksowa

IPPC

2013-2014

10.06-20.06

 1.  

Urząd Gminy Mieleszyn 62-21 Mieleszyn – oczyszczalnia ścieków w Przysiece

problemowa

gospodarka wodnościekowa

2013-2014

13–20.06.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL Sp. z o.o.w Opalenicy ul. 3 Maja 22, 64-330 Opalenica, oczyszczalnia w Troszczynie

problemowa

gospodarka wodnościekowa

2013-2014

23.05-09.06

 1.  

Zakad Obsugi Komunalnej ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin –
oczyszczalnia ścieków w Kuślinie

problemowa

gospodarka wodnościekowa

2013-2014

29.04-09.05

 1.  

Pieczarkarstwo Jarosław Górny ul. Wiatrakowa 27 64-020 Czempiń miejsce kontroli Hodowla pieczarek w m. Modrze ul. Poznańska 64, 62-060 Stęszew

interwencyjna problemowa

gospodarka wodnościekowa

2014

25.03-09.04

 1.  

Zakład Usług komunalnych Sp. Zo.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, oczyszczlania w Dopiewie ul. Trzcielińska

problemowa

gospodarka wodnościekowa

2013-2014

14-23.04.2014

 1.  

Krzysztof Dobrzański, Krzysztof Pilarski – osoby fizyczne włąściiele działki nr 73/2 w m. Głuponie

interwencyjna problemowa

odpady

2014

20-27.04.2014

 1.  

WORLD – WIDE – RECYCLING Sp. z o.o., ul. Gwarna 8/7, 61-703 Poznań; Zakład przetwarzania: ul. Rolna, 62-090 Rokietnica

problemowa

sprzęt elektryczny i elektroniczny

2013

14 – 30 kwietnia 2014 r.

 1.  

ESBUD Stachurski Marek, Chyby, ul. Różana 4, 62-081 Przeźmierowo; zakład przetwarzania: ul. Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły

problemowa

sprzęt elektryczny i elektroniczny

2013

14 -30 kwietnia 2014 r.

 1.  

BP Europa S.E., Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków; Stacja Paliw BP „Warta” nr 293: ul. Czechosłowacka 102, 61-476 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

bieżący

15 – 29 kwietnia 2014 r.

 1.  

CHECKPOINT Systems (CEE) Sp. z o.o., ul. Bułgarska 65, 60-320 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 – 2014

28 marca – 30 kwietnia 2014 r.

 1.  

ANUVO Sp. z o.o., os. Poziomkowe 4B/21, 62-002 Suchy Las

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2012 – 2014

11 – 29 kwietnia 2014 r.

 1.  

LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk; Stacja Paliw LOTOS nr 223: Al. Solidarności 48, 61-696 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 – 2014

14 – 29 maja 2014 r.

 1.  

LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk; Stacja Paliw LOTOS nr 221: ul. Królowej Jadwigi 15, 61-871 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 -2014

19 maja – 03 czerwca 2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUET Andrzej Mateja, ul. Poznańska 1a, 62-066 Granowo; Stacja Paliw DUET: ul. Górecka 25, 60-201 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 -2014

27 maja – 11 czerwca 2014 r.

 1.  

HIL – GAZ Paweł Hildebrański, ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno; Stacja Paliw HIL – GAZ: ul. Ojca Św. Jana Pawła II 8, 62-241 Żydowo

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 -2014

28 maja – 12 czerwca 2014 r.

 1.  

SAWIK Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno; Stacja Paliw SAWIK: Dziekanowice 14A, 62-260 Łubowo

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 -2014

29 maja – 13 czerwca 2014 r.

 1.  

Firma LEHMANN Art.. Elektrotechniczne Leszek Lehmann, ul. 17 Stycznia 143 lok. B, 64-400 Międzychód

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 -2014

10 – 26 czerwca 2014 r.