Oferty pracy – Rok 2019

Lp. Szczegóły oferty pracy Lista osób zaproszonych na rozmowę Wynik naboru Termin składania dokumentów
31. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 18.11.2019
30. Stanowisko radcy prawnego w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 04.10.2019
29. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 30.09.2019
28. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 25.09.2019
27. Stanowisko specjalisty – Samodzielne Stanowsiko Pracy ds Administracyjno-Technicznych w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 16.09.2019
26. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 16.09.2019
25. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 14.08.2019
24. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 10.07.2019
23. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 17.06.2019
22. Stanowisko specjalisty – Samodzielne Stanowisko Pracy ds Administracyjno-Technicznych w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 04.06.2019
21. Stanowisko radcy prawnego w Wydziale Prawnym


wynik naboru 03.06.2019
20. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 03.06.2019
19. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 27.05.2019
18. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 24.05.2019
17. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu i Finansów


wynik naboru 15.04.2019
16. Stanowisko specjalisty do spraw naliczania wynagrodzeń w Wydziale Budżetu i Finansów


wynik naboru 08.04.2019
15. Stanowisko radcy prawnego w Wydziale Prawnym


wynik naboru 03.04.2019
14. Stanowisko radcy prawnego w Wydziale Prawnym


wynik naboru 01.04.2019
13. Stanowisko specjalisty do spraw naliczania wynagrodzeń w Wydziale Budżetu i Finansów


wynik naboru 25.03.2019
12. Stanowisko referenta prawnego w Wydziale Prawnym


wynik naboru 19.03.2019
11. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 18.03.2019
10. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 18.03.2019
9. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 18.03.2019
8. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 18.03.2019
7. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 18.03.2019
6. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 19.02.2019
5. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 19.02.2019
4. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 19.02.2019
3. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 19.02.2019
2. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 19.02.2019
1. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych


wynik naboru 04.02.2019