Oferty pracy 2015-2018

Lp. Szczegóły oferty pracy Lista osób zaproszonych na rozmowę Wynik naboru Termin składania dokumentów
230. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 16.11.2018
229. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej w Delegaturze w Pile


wynik naboru 02.10.2018
228. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 10.09.2018
227. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 10.09.2018
226. Stanowisko laboranta w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych (LF) – stanowisko poza korpusem służby cywilnej


wynik naboru 07.09.2018
225. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile


wynik naboru 27.07.2018
224. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile


wynik naboru 11.07.2018
223. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska


wynik naboru 13.07.2018
222. Stanowisko starszy księgowy w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych


wynik naboru 11.06.2018
221. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile


wynik naboru 04.06.2018
220. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 08.05.2018
219. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 30.04.2018
218. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska


wynik naboru 10.05.2018
217. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 27.04.2018
216. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych


wynik naboru 23.04.2018
215. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 03.04.2018
214. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji


wynik naboru 27.03.2018
213. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska


wynik naboru 03.04.2018
212. Stanowisko starszego specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych


wynik naboru 03.04.2018
211. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych


wynik naboru 21.03.2018
210. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 09.03.2018
209. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 07.03.2018
208. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Kaliszu


wynik naboru 07.03.2018
207. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie


wynik naboru 06.03.2018
206. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska


wynik naboru 05.03.2018
205. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile


wynik naboru 02.03.2018
204. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie


wynik naboru 22.02.2018
203. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile


wynik naboru 10.02.2018
202. Stanowisko laboranta w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych (LF) – stanowisko poza korpusem służby cywilnej


wynik naboru 26.01.2018
201. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych


wynik naboru 12.01.2018
200. Stanowisko specjalisty do spraw: archiwum zakładowego


wynik naboru 08.01.2018
199. Stanowisko specjalisty do spraw: monitoringu wód w Wydziale Monitoringu Środowiska


wynik naboru 12.01.2018
198. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji

wynik naboru 28.11.2017
197. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji

wynik naboru 27.11.2017
196. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Kaliszu

wynik naboru 06.11.2017
195. Stanowisko specjalisty w dziale w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu

wynik naboru 31.10.2017
194. Stanowisko głównego specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych w Delegaturze w Pile

wynik naboru 10.10.2017
193. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska

wynik naboru 10.10.2017
192. Stanowisko głównego specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 30.09.2017
191. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile

wynik naboru 29.09.2017
190. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych w Delegaturze w Pile

wynik naboru 25.09.2017
189. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji

wynik naboru 25.08.2017
188. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji

wynik naboru 25.08.2017
187. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie

wynik naboru 07.07.2017
186. Stanowisko laboranta w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych (LF) – stanowisko poza korpusem służby cywilnej

wynik naboru 23.06.2017
185. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji

wynik naboru 13.06.2017
184. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile

wynik naboru 04.05.2017
183. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 19.04.2017
182. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 19.04.2017
181. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

wynik naboru 19.04.2017
180. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Kaliszu

wynik naboru 10.04.2017
179. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 17.03.2017
178. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – Pracownia analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych

wynik naboru 13.02.2017
177. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska

wynik naboru 13.02.2017
176. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych

wynik naboru 13.02.2017
175. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

wynik naboru 13.02.2017
174. Stanowisko specjalisty do spraw organizacyjnych w Wydziale Administracyjno-Technicznym

wynik naboru 28.11.2016
173. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie

wynik naboru 27.11.2016
172. Stanowisko specjalisty w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

wynik naboru 27.11.2016
171. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile

wynik naboru 07.11.2016
170. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, Pracownia Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych

wynik naboru 21.10.2016
169. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie

wynik naboru 22.09.2016
168. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile

wynik naboru 25.07.2016
167. Stanowisko głównego specjalisty do spraw jakości w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu

wynik naboru 29.07.2016
166. Stanowisko starszego specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile

wynik naboru 20.07.2016
165. Stanowisko głównego specjalisty do spraw jakości w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

wynik naboru 20.06.2016
164. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska

wynik naboru 31.05.2016
163. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w Pracowni Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych w Delegaturze w Pile

wynik naboru 24.05.2016
162. Stanowisko specjalisty w Wydziale Kadr i Szkolenia

wynik naboru 16.04.2016
161. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska w Poznaniu

wynik naboru 20.04.2016
160. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 08.03.2016
159. Stanowisko specjalisty w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych

wynik naboru 23.02.2016
158. Stanowisko Starszego księgowego w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

wynik naboru 13.02.2016
157. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska w Poznaniu

wynik naboru 19.12.2015
156. Stanowisko specjalisty w Laboratorium
Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych
i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz
obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Koninie.

wynik naboru 28.08.2015
155. Stanowisko specjalisty w Laboratorium w Delegaturze WIOŚ w Pile

wynik naboru 03.08.2015
154. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 14.06.2015
153. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Koninie

wynik naboru 09.06.2015
152. Stanowisko specjalisty w Laboratorium w Delegaturze WIOŚ w Pile

wynik naboru 21.04.2015
151. Stanowisko specjalisty w Laboratorium WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 10.04.2015
150. Stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Wydziale Administracyjno-Technicznym

wynik naboru 03.04.2015
149. Stanowisko specjalisty w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 27.03.2015
148. Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 22.03.2015
147. Stanowisko specjalisty w Wydziale Administracyjno-Technicznym w Poznaniu

wynik naboru 22.02.2015
146. Stanowisko specjalisty w Laboratorium WIOŚ w Poznaniu

wynik naboru 27.02.2015
145. Stanowisko specjalisty w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Koninie

wynik naboru 18.02.2015