Data ukazania się ogłoszenia: 14-08-2013
Na stanowisko: specjalista
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Adres urzędu: ul. Motylewska 5a
64-920 Piła

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 25-09-2013
Wybrany kandydat: Adrianna Cioch, Stara Łubianka