Data ukazania się ogłoszenia:20-01-2012
Na stanowisko:radca prawny
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Adres urzędu:Piła
ul. Motylewska 5a
64-920 Piła
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku:01-03-2012
Wybrany kandydat:Małgorzata Sierakowska, Dolaszewo