Data ukazania się ogłoszenia:04-02-2012
Na stanowisko:informatyk
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Adres urzędu:
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku:14-03-2012
Wybrany kandydat:Rafał Kupski, Ostrowite