Data ukazania się ogłoszenia:14-02-2012
Na stanowisko:naczelnik
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Adres urzędu:
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
Status: nabór zakończony – bez wyboru kandydata

Uzasadnienie:

Komisja rekrutacyjna podjęła decyzje o niezatrudnieniu kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia (nr ogłoszenia 140886) z powodu nie spełnienia przez kandydatów w stopniu wystarczającym wymagań merytorycznych przewidzianych do objęcia tego stanowiska oraz braku możliwości zapewnienia oczekiwanego wynagrodzenia. Ponadto informujemy, że aplikacje nadesłane na wyżej wymienione stanowisko zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 8270-536