Data ukazania się ogłoszenia:31-07-2012
Na stanowisko:specjalista
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Adres urzędu:Konin
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a
62-510 Konin
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku:31-08-2012
Wybrany kandydat:Justyna Cybulska, Wyganów