Data ukazania się ogłoszenia:26-10-2012
Na stanowisko:specjalista
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Adres urzędu:Konin
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a
62-510 Konin

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku:23-11-2012
Wybrany kandydat:Łukasz Lenarczyk, Niedźwiady Duże