Data ukazania się ogłoszenia: 01-11-2013
Na stanowisko: specjalista
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Adres urzędu: ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 12-12-2013
Wybrany kandydat: Edyta Ewelina Radlańska, Kolonowskie