Data ukazania się ogłoszenia: 10-02-2015

Na stanowisko: Specjalista

Miejsce wykonywania pracy: Konin
ul. Kard. S. Wyszyńskiego
62-510 Konin

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Adres urzędu: ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Status: nabór zakończony  wyborem kandydata

Wyniki naboru (osoby): 1

Data publikacji wyniku: 01-04-2015

Wybrany kandydat: Agnieszka Chmielewska, Anielew