Informacja o wynikach  naboru na stanowisko poza korpusem służby cywilnej laboranta w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych (LF)
(oferta 1/2018)

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje
o zakończeniu procedury naboru.

Nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów