Data ukazania się ogłoszenia: 18-11-2014

Na stanowisko: Specjalista 

Miejsce wykonywania pracy: Poznań
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Adres urzędu: ul. Piwonicka 19

62-800 Kalisz

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby): 1

Data publikacji wyniku: 20-01-2015

Wybrany kandydat: Joanna Olszewska, Kuczewola