Data ukazania się ogłoszenia: 19-08-2015
 

Na stanowisko: Specjalista  w Laboratorium w Delegaturze WIOŚ w Koninie

Miejsce wykonywania pracy: Konin
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a
62-510 Konin

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Adres urzędu: ul. Czarna Rola 4

61 -625 Poznań

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby): 1

Data publikacji wyniku: 06-10-2015

Wybrany kandydat: Adam Graczyk, Konin