Imię Nazwisko Miejscowość
Barbara Horodecka-Kurzawa Poznań
Izabela Katarzyna Kopras-Wierzbicka Ostrów Wlkp.