Imię

Nazwisko

Miejscowość

Jolanta

Brzezicha

Konin

Urszula

Karpińska

Poznań

Mirosław

Kmiecik

Plewiska

Bożena

Marcinkowska

Poznań

Wojciech

Piskulski

Damasławek

Ewa

Wieczorek

Poznań

Witold

Wojtkowiak

Poznań

Anna

Wysocka

Poznań