Imię Nazwisko Miejscowość
Iwona Adamska Kuracz
Izabela Nowak Poznań
Aneta Palusińska Kalisz
Anna Wojciechowska Poznań