W roku 2023 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie będzie organizował praktyk studenckich.