PRZETARGI, INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH w roku 2007

Przedmiot zamówienia
Pliki do pobrania
Data przetargu
Wynik
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na zakup oprogramowania na nośniku danych do wyliczania i opracowania indeksów makrofitowych
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na zakup komór sedymentacyjnych do oznaczania planktonu w mikroskopie odwróconym
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na zakup lampy do analizatora OPSIS typu B 150 W
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na”sprzęt do transmisji danych dla stacji badania zanieczyszczeń powietrza w Kaliszu
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na zakup lampy do analizatora OPSIS typu B 150 W
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
20.12.2007r
Informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU ZBIERANIA DANYCH POMIAROWYCH – DATALOGGER DAS FIRMY ISEO FRANCJA ZAPEWNIAJĄCY KOMPLETNY I AUTONOMICZNY NADZÓR NAD STACJĄ WIOŚ W KALISZU
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na dostawę materiałów eksploatacyjnych do analizatorów firmy ENVIRRONNEMENT S.A.
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na dostawę doposażenia automatycznej stacji badania zanieczyszczeń powietrza Kaliszu w zestaw czujników meteorologicznych firmy THEODOR FRIDRICH&CO
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
3.12.2007r
Informacja o wyborze ofert
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
SIWZ-załącznik 1(oferta)
SIWZ-załącznik 2(oświadczenie)
SIWZ-załącznik 3(umowa)
SIWZ-załącznik 4(zakres Poznań)
SIWZ-załącznik 5(zakres Poznań
SIWZ-załącznik 6(zakres Kalisz)
SIWZ-załącznik 7(zakres Konin)
SIWZ-załącznik 8(zakres Leszno)
SIWZ-załącznik 9(zakres Piła)
Wyjaśnienia do SIWZ
26.11.2007r
Informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
26.11.2007r
Informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
06.11.2007r
Informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
SIWZ-modyfikacja
Wyjaśnienia do SWIZ-1
Wyjaśnienia do SWIZ-2
06.11.2007r
Informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na dostawę ARCView 9,2 wersja pojedyńcza z kluczem USB
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na dostawę Akcesoria do analizatora PHOTON:Sonda z podwójnym płaszczem dł. 300 mm, Karta pamięci MMC 128 MB, Przewód pomiędzy PROTONEM , a kondycjonerem dł. 30m
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
18.10.2007r
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

SIWZ
03.10.2007r
Informacja o wyborze oferty
Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zawarciu umowy

SIWZ
25.09.2007r
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

SIWZ
19.09.2007r
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Informacja o wyborze oferty

SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
02.10.2007r
Unieważnienie przetargu
SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ-1
Wyjaśnienia do SIWZ-2
18.09.2007r
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

SIWZ
20.09.2007r
Unieważnienie przetargu
SIWZ
SIWZ- modyfikacja
18.09.2007r
Unieważnienie przetargu
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na dostawę doposażenia mobilnego laboratorium badania zanieczyszczeń powietrza, w automatyczny analizator do pomiaru ozonu typu O341M firmy Envirronnement S.A
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na dostawę doposażenia automatycznej stacji badania zanieczyszczeń powietrza w Poznaniu przy ul. Polanka 24, w automatyczny analizator do pomiaru pyłu zawieszonego PM 2,5 typu MP101M firmy Envirronnement S.A.
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na doposażenie i modernizację Automatycznej Stacji Pomiarowej Zanieczyszczeń Powietrza MLU zlokalizowanej w Koninie przy ul. K. Wyszyńskiego 3a w zakresie
1.czujnik meteo
2.klimatyzator
3.analizator gazów
4.analizator pyłów
5.system kontroli danych.
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na dostawę doposażenia automatycznej stacji badania zanieczyszczeń powietrza w Poznaniu przy ul. Polanka 24, w automatyczny analizator do pomiaru pyłu zawieszonego PM 2,5 typu MP101M firmy Envirronnement S.A.
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na dostawę doposażenia mobilnego laboratorium badania zanieczyszczeń powietrza, w automatyczny analizator do pomiaru ozonu typu O341M firmy Envirronnement S.A.”
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
SIWZ- zalacznik nr 7
25.07.2007r
Unieważnienie przetargu
SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ 2
17.07.2007r
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

SIWZ
04.06.2007r
Unieważnienie przetargu
SIWZ
29.05.2007r
Informacja o wyborze oferty

Informacja o ponownym wyborze oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania w części III

Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na dostawa licencji oprogramowania Microsoft
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług prawniczych dla Delegatury WIOŚ w Koninie
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
15.05.2007r
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

SIWZ
18.04.2007r
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
17.04.2007r
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na: NR OZU/2007/03/27-1607333 Świadczenie usług prawniczych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na: NR OZU/2007/02/22-103866 Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do i z obiektu WIOŚ w Poznaniu – Delegatura w Lesznie
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na: NR OZU/2007/03/19-1482271. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych dla stacji zanieczyszczeń powietrza w Kaliszu
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług prawniczych dla Delegatury WIOŚ w Kaliszu CPV: 74111
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług prawniczych dla Delegatury WIOŚ w Lesznie CPV: 74111
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
05.03.2007r
Unieważnienie przetargu
Zamówienie z wolnej ręki na dostawę Polskich Norm w 2007 r.
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
Modyfikacja SIWZ
13.02.2007r
Informacja o wyborze oferty

Informacja o ponownym wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

SIWZ
13.02.2007r
Unieważnienie przetargu