PRZETARGI, INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH w roku 2009

Przedmiot zamówienia
Pliki do pobrania
Data przetargu
Wynik
Ogłoszenie
Opis zamównienia
Umowa – wzór
Oferta – wzór
28.12.2009 —-
Oferta – wzór
Umowa – wzór
Opis zamównienia
27.11.2009 r. zmiana terminu składania ofert na 04.12.2009
Ogłoszenie o wyniku postępowania
SIWZ – ubezpieczenie środków transportu
ZAŁĄCZNIK Nr 1- wzór oferty
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – oświadczenie
ZAŁĄCZNIK 3 – zestawienie pojazdow 2009
ZAŁĄCZNIK Nr 3a – łodzie
ZAŁĄCZNIK 4 – wykaz szkód
ZAŁĄCZNIK nr 5 – klauzule dodatkowe.
ZAŁĄCZNIK nr 6 – Wzór Umowy
Modyfikacja
Odpowiedzi
3.12.2009r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
SIWZ – obsługa informatyczna
ZAŁĄCZNIK Nr 1- wzór oferty
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – oświadczenie
ZAŁĄCZNIK Nr 3 – specyfikacja techniczna
ZAŁĄCZNIK nr 4 – Wykaz usług
Załacznik nr 5 – Wykaz osób
Załacznik nr 6 – wzór umowy
27.11.2009r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
ZP/3230/12/PN/09 – przetarg nieograniczony: Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób – 2 szt.; oraz dostawę samochodu do przeprowadzania kontroli i poboru prób laboratoryjnych – 2 szt.
SIWZ – zakup samochodów
ZAŁĄCZNIK Nr 1- wzór oferty
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – oświadczenie
ZAŁĄCZNIK Nr 3 – specyfikacja techniczna
ZAŁĄCZNIK Nr 4 – wykaz dostaw
Załacznik nr 5 – wzór umowy
20.11.2009r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Oferta – wzór
OGŁOSZENIE
Opis zamówienia
UMOWA – wzór
29.10.2009r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Zmiana terminu
Wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja SIWZ
03.11.2009 r. zmiana na 10.11.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Oferta – wzór
OGŁOSZENIE
Opis zamówienia
UMOWA – wzór
odpowiedzi
27.10.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Oferta – wzór
OGŁOSZENIE
Opis zamówienia
UMOWA – wzór
13.10.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Oferta – wzór
OGŁOSZENIE
Opis zamówienia
UMOWA – wzór
13.10.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Oferta – wzór
OGŁOSZENIE
Opis zamówienia
UMOWA – wzór
13.10.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Oferta – wzór
OGŁOSZENIE
Opis zamówienia
UMOWA – wzór
13.10.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Oferta – wzór
OGŁOSZENIE
Opis zamówienia
UMOWA – wzór
13.10.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Oferta – wzór
OGŁOSZENIE
Opis zamówienia
UMOWA – wzór
13.10.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Oferta – wzór
OGŁOSZENIE
Opis zamówienia
UMOWA – wzór
13.10.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Oferta – wzór
OGŁOSZENIE
Opis zamówienia
UMOWA – wzór
13.10.2009 r.
Oferta – wzór
OGŁOSZENIE
Opis zamówienia
UMOWA – wzór
13.10.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
SIWZ + załączniki
Zmiana terminu
Odpowiedzi na pytania
10.09.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
SIWZ + załączniki
Wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja SIWZ
protest Candela 080001
ZP-3230-08 – protest
ZP-3230-08 – wyjaśnienia 2
08.10.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zbiorcze zestawienie ofert
SIWZ + załączniki
Wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja SIWZ
candela protest 07 (1)0001
ZP-3230-07 – protest
ZP-3230-07 – wyjaśnienia
08.10.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zbiorcze zestawienie ofert
SIWZ + załączniki
Zmiana terminu
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Modyfikacja SIWZ
10.09.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
SIWZ + załączniki
10.09.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
SIWZ + załączniki
Zmiana terminu
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Modyfikacja SIWZ
10.09.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
OPIS ZAMÓWIENIA
UMOWA – wzór
OFERTA – wzór
Modyfikacja SIWZ
03.09.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
OPIS ZAMÓWIENIA
UMOWA – wzór
OFERTA – wzór
01.09.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
OPIS ZAMÓWIENIA
UMOWA – wzór
OFERTA – wzór
01.09.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia o wartości do 14000 euro (o sygn. ZP/ 3240/ 211/ 09) na „Dostawa Dostawa i instalacja: Szafa termostatowa typu ST 700 (625 l)”
OPIS ZAMÓWIENIA
UMOWA – wzór
OFERTA – wzór
25.08.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia o wartości do 14000 euro (o sygn. ZP/ 3240/ 210/ 09) na „Dostawa Płyta Grzejna model PZ 60″
OPIS ZAMÓWIENIA
UMOWA – wzór
OFERTA – wzór
25.08.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia o wartości do 14000 euro (o sygn. ZP/ 3240/ 208/ 09) na „Dostawa .Mikrowaga MXA 5/1F z automatyczną kalibracją wewnetrzną do ważenia filtrów”
OPIS ZAMÓWIENIA
UMOWA – wzór
OFERTA – wzór
25.08.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia o wartości do 14000 euro (o sygn. ZP/ 3240/ 208/ 09) na „Dostawa: pompa próżniowa typ N810.3FT.18 firmy Laboport”
OPIS ZAMÓWIENIA
UMOWA – wzór
OFERTA – wzór
25.08.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
SIWZ
Modyfikacja SIWZ -terminale
25.08.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
FORMULARZ
ZESTAWIENIE
WZÓR UMOWY
28.07.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
FORMULARZ
ZESTAWIENIE
WZÓR UMOWY
WYJAŚNIENIE
28.07.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
FORMULARZ
ZESTAWIENIE
WZÓR UMOWY
WYJAŚNIENIE
28.07.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
FORMULARZ 1
FORMULARZ 2
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
KONIN
LESZNO
WZÓR UMOWY
24.07.2009 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
Ogłoszenie o zawarciu umowy
SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja nr 2 SIWZ
10.03.2009r
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienia o złożeniu protestu
Protest /skan/
Roztrzygnięcie protestu
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
Modyfikacja SIWZ
20.01.2009r
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
08.01.2009r
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Ogłoszenie o zawarciu umowy