Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 244296-2012 z dnia 2012-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw: Etylina bezołowiowa 95 – 40000 litrów Olej napędowy – 60000 litrów 51 kart zakupu paliwa Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna.
Termin składania ofert: 2012-07-17

Numer ogłoszenia: 253600 – 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 244296 – 2012 data 10.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 17.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a..
  • W ogłoszeniu powinno być: 19.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.