Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 225135-2012 z dnia 2012-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Szczepów referencyjnych Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na materiały…
Termin składania ofert: 2012-10-31

Numer ogłoszenia: 226597 – 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 225135 – 2012 data 23.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.
  • W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  • W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak Część I – Szczepy referencyjne – Pakiet I Część II – Szczepy referencyjne – Pakiet II.