Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 225117-2012 z dnia 2012-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Wzorców gazów technicznych Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Wymagane są dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnienie norm jakościowych dostarczonych gazów wydane przez…
Termin składania ofert: 2012-10-31

Numer ogłoszenia: 423392 – 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 225117 – 2012 data 23.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający odstępuje od określenia sposobu spełnienia warunku.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.