Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 262671-2012 z dnia 2012-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia są usługi: świadczenia usług pocztowych i kurierskich Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna.
Termin składania ofert: 2012-12-19

Numer ogłoszenia: 267089 – 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 262671 – 2012 data 11.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 19.12.2012 r. o godz. 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a..
  • W ogłoszeniu powinno być: 20.12.2012 r. o godz. 8:15, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a..