Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 253847-2013 z dnia 2013-11-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
1. Skaner A4 – 1 szt. 2. Punkt dostępowy WLAN- 5 szt. 3. Ultrabook/Tablet – 3 szt. 4. Switch – 8 szt. 5. Drukarka laserowa monochromatyczna dupleks – 5 szt. 6. Skaner z podajnikiem i obsługą sieci A4 – 1 szt Integralną częścią…
Termin składania ofert: 2013-12-10

Numer ogłoszenia: 266541 – 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 253847 – 2013 data 27.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a..