Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 180863-2013 z dnia 2013-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Szkła 2. Wyposażenie laboratorium Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na…
Termin składania ofert: 2013-09-16

Numer ogłoszenia: 185951 – 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180863 – 2013 data 06.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 10:00, miejsce Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 10:00, miejsce Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.