Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 20241-2014 z dnia 2014-01-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia jest usługa: Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i jego delegatur w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 -…
Termin składania ofert: 2014-02-14

Numer ogłoszenia: 27075 – 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20241 – 2014 data 31.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.
  • W ogłoszeniu jest: Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli : 1) Posiada co najmniej jedno całodobowe centrum monitorowania, z którego przy pomocy środków łączności przewodowej lub bezprzewodowej, prowadzone będzie monitorowanie sygnałów z ochranianych obiektów Zamawiającego w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. 2) Ma możliwość zapewnienia łączności dwustronnej, pomiędzy dyspozytorem centrum monitorowania, patrolem interwencyjnym i pracownikami ochrony fizycznej chroniącymi obiekt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie, jeśli zajdzie taka potrzeba wynikająca z zaproponowanego przez Wykonawcę systemu łączności do zainstalowania w siedzibie Zamawiającego niezbędnych urządzeń nadawczo-odbiorczych zapewniających możliwość niezawodnego kontaktu pracowników Wykonawcy z dyspozytorem centrum monitorowania. Urządzenia te winny zapewniać możliwość sprawnej łączności w sytuacjach awaryjnych np. okresowy brak zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej. 3) Posiada lub dysponuje motoryzowanym patrolem interwencyjnym posiadającym status specjalistycznej uzbrojonej formacji i ochrony (SUFO), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli : 1) Posiada własne całodobowe centrum monitorowania, z którego przy pomocy środków łączności przewodowej lub bezprzewodowej, prowadzone będzie monitorowanie sygnałów z ochranianego obiektu Zamawiającego. 2) Ma możliwość zapewnienia łączności dwustronnej, pomiędzy dyspozytorem centrum monitorowania, patrolem interwencyjnym w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. Wykonawca zobowiązany będzie, jeśli zajdzie taka potrzeba wynikająca z zaproponowanego przez Wykonawcę systemu łączności do zainstalowania w siedzibie Delegatury Zamawiającego niezbędnych urządzeń nadawczo-odbiorczych zapewniających możliwość niezawodnego kontaktu pracowników Wykonawcy z dyspozytorem centrum monitorowania. Urządzenia te winny zapewniać możliwość sprawnej łączności w sytuacjach awaryjnych np. okresowy brak zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej. 3) Posiada lub dysponuje zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym posiadającym status specjalistycznej uzbrojonej formacji i ochrony (SUFO), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej w Pile, Koninie, Kaliszu, Lesznie..
  • W ogłoszeniu powinno być: Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie VI.1.3 jeżeli : 1) Posiada co najmniej jedno całodobowe centrum monitorowania, z którego przy pomocy środków łączności przewodowej lub bezprzewodowej, prowadzone będzie monitorowanie sygnałów z ochranianych obiektu Zamawiającego. 2) Ma możliwość zapewnienia łączności dwustronnej, pomiędzy dyspozytorem centrum monitorowania, patrolem interwencyjnym i pracownikami ochrony fizycznej chroniącymi obiekt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie, jeśli zajdzie taka potrzeba wynikająca z zaproponowanego przez Wykonawcę systemu łączności do zainstalowania w siedzibie Zamawiającego niezbędnych urządzeń nadawczo-odbiorczych zapewniających możliwość niezawodnego kontaktu pracowników Wykonawcy z dyspozytorem centrum monitorowania. Urządzenia te winny zapewniać możliwość sprawnej łączności w sytuacjach awaryjnych np. okresowy brak zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej. 3) Posiada lub dysponuje motoryzowanym patrolem interwencyjnym posiadającym status specjalistycznej uzbrojonej formacji i ochrony (SUFO), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie VI.1.3 jeżeli : 1) Posiada własne całodobowe centrum monitorowania, z którego przy pomocy środków łączności przewodowej lub bezprzewodowej, prowadzone będzie monitorowanie sygnałów z ochranianych obiektów Zamawiającego w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. 2) Ma możliwość zapewnienia łączności dwustronnej, pomiędzy dyspozytorem centrum monitorowania, patrolem interwencyjnym w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. Wykonawca zobowiązany będzie, jeśli zajdzie taka potrzeba wynikająca z zaproponowanego przez Wykonawcę systemu łączności do zainstalowania w siedzibie Delegatury Zamawiającego niezbędnych urządzeń nadawczo-odbiorczych zapewniających możliwość niezawodnego kontaktu pracowników Wykonawcy z dyspozytorem centrum monitorowania. Urządzenia te winny zapewniać możliwość sprawnej łączności w sytuacjach awaryjnych np. okresowy brak zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej. 3) Posiada lub dysponuje zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym posiadającym status specjalistycznej uzbrojonej formacji i ochrony (SUFO), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej w Pile, Koninie, Kaliszu, Lesznie.