Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 200046-2014 z dnia 2014-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia są dostawy: Paliw: 1. Etylina bezołowiowa 95 – 41000 litrów 2. Olej napędowy – 61000 litrów 3. 55 kart zakupu paliwa Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja…
Termin składania ofert: 2014-06-25

Numer ogłoszenia: 134005 – 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200046 – 2014 data 12.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 1061 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a..